LSHC sector industry outlooks

Təfərrüatlar

2018 Tibbi-bioloji elmlər və səhiyyə sahəsində qlobal perspektivlər 

Hansı tendensiyalar pasiyentin tibb sahəsində araşdırmalarına təsir edəcək?

Təhlil

Sənayeləşdirmə artdıqca, tibbi-bioloji və səhiyyə sahəsində çaılşan şirkətlər “Agıllı səhiyyə sistemi” qurmaq və pasiyentlə bağlı ümumi təcrübəni təkmilləşdirmək məqsədilə yeni yaranmış texnologiyaları tətbiq edir. İnkişafa təkan verən bu bacarıqlar həmçinin idarəetmə qaydalarının davamlı inkşafına və bazardakı digər qeyri-müəyyənliklərə səbəb olur. 2018-ci ilin proqnozları yaxın gələcəkdə və daha sonra tibbi bioloji elmlər və səhiyyə sahəsinə uyğun ola biləcək faktları açıqlayır. 

2018-ci il üçün Qlobal tibbi bioloji elmlər sahəsində proqnozlar

4-cü sənaye inqilabında bioloji elmlərin innovasiyası: əhatə etmək, qurmaq və inkişaf etdirmək

Tibb sahəsində çalışan şirkətlər bütün dəyər zəncirinin  transformasiyası üçün yeni yaranan texnologiyaları tətbiq edir. Bundan əlavə onlar yeni partnyorluqlardan faydalanaraq biznesin inkişaf etdirilməsi üçün yeni əməliyyat modelləri qururlar. İnkişaf müəyyən qeyri-müəyyənliklər, o cümlədən qiymət təzyiqləri, qiymətqoyma, geosiyasi sərhədlər və siyasi dəyişikliklərə əsaslanır.  

2018-ci il üçün bu proqnozda qlobal tibbi-bioloji elmlər sahəsində hazırkı vəziyyət və bu sahədə fəaliyyət göstərən şirkətlərə təsir edən tendensiyalar nəzərdən keçirilir.  Həmçinin bu proqnozda şirkətlərin inkişaf etməsi üçün onlar tərəfindən qəbul edilməli olan strategiyalar açıqlanır.  

 

2018-ci il üçün ümumdünya səhiyyə sahəsi üzrə proqnozlar

Ağıllı səhiyyə sistemi qayda və prosesləri inkişaf etdirir lakin o da problemsiz deyil. Hazırda bu sektorda tətbiq olunan texnoloji yeniliklər bütün dünyada istehlakçıların səhhətinə mənfi təsir etməkdə davam edir.  2018-ci il üçün bu proqnozda qlobal səhiyyə sisteminin hazırkı vəziyyəti nəzərdən keçirilir və bu sahədə xidmət təchizatçılarına, dövlətlərə, digər ödəyicilərə və pasiyentlərə təsir edən tendensiyalar və məsələlər açıqlanır; Maraqli tərəflər yüksək keyfiyyətli, xərc baxımından səmərəli  və ağıllı səhiyyə sistemini təmin etməyə çalışdıqlarından proqnoza maraqlı tərəflər üçün təkliflər daxil edilmişdir.

 

Did you find this useful?