Life sciences Accounting and financial reporting update

Təfərrüatlar

Həyat elmləri üzrə mühasibat uçotu və maliyyə hesabatında yeniliklər

Mart 2014

Deloitte bioloji elmlər sahəsi üzrə yenilənmiş 5-ci illik mühasibat uçotu və maliyyə hesabatını təqdim etməyə məmnundur. Bu nəşrdə qeyd olunan sənaye sahəsinə uyğun xüsusi mühasibat uçotu və hesabatı yanaşmaları açıqlanır.

2014-cü ilin yeniliklərinə aşağıdakılar barədə müzakirələr daxildir:

• Əsas sənaye tendensiyaları

• SEC-ilə bağlı məsələlər

• Mühasibat uçotu üzrə ən çox müzakirə olunan mövzular

• Standartların müəyyən edilməsi tədbirləri

Mühasibat uçotu və maliyyə hesabatı üzrə yeniliklər

Həyat Elmləri və Səhiyyə səhifəsinə qayıt

Did you find this useful?