2014 Gen Y Automotive Consumer Study

Təhlil

Y Nəsil Avtomobil İstehlakçıları ilə bağlı Araşdırma (2014)

Dünyanın aparıcı bazarlarında istehlakçı üstünlüklərinin aşkar edilməsi

Amillər inkişaf dinamikasına təsir göstərərək onu dəyişir və nəqliyyat ehtiyaclarının ödənilməsi ilə bağlı istehlakçılara əvvəlkindən daha çox seçim imkanı verir. Avtomobil istehsalçısı olan şirkətlər üçün belə dəyişkən istehlakçı tələbləri onların məhsullarına təsir göstərə biləcək və müştərilərini cəlb etmə yolları ilə bağlı mürəkkəb məsələlərin ortaya çıxmasına səbəb olur.

Mətn ilə tanış olun

 

İstehlakçıların seçim dinamikasını və nəqliyyatla bağlı qərarlarını müəyyənləşdirmək üçün Deloitte 19 ölkədə sorğu apararaq 23,000 cavab əldə etmişdir. Həm ölkələr, həm də Y nəsli üzrə geniş və müxtəliftərkibli istehlakçı qrupu nəsil, sosial-iqtisadi, cinsi və digər amillərin köməyi ilə dərin təhlilə imkan yaratmışdır.

Beynəlxalq Avtomobil İstehlakçıları ilə bağlı Araşdırma (2014)

 

Təxminən 2 milyard Y nəsli nümayəndələri (1977-1994 təvəllüdlü) uşaq doğumunun sürətli artım dövründən sonra ən böyük və ən mühüm istehlakçı seqmentini təşkil edir. Yerlərini dəyişdikdə isə onlar əlaqəyə və rahatlığa can atırlar və adətən, nəqliyyatla bağlı qərarlarda ümumi xərclərə, eləcə də müştəri xidmətlərinin keyfiyyətinə əsaslanırlar.

Avtomobil səhifəsinə qayıt

Did you find this useful?