temporary image

Təfərrüatlar

Dünya üzrə əməliyyatların uğurlu olması üçün planın hazırlanması

Birləşmələr və qoşulmalar heç zaman belə rəqabətli və ya mürəkkəb olmamışdır. Bu bütün alıcılara və satıcılara şamil olunmaqla yanaşı, öz ölkəsinin hüdudlarında və ondan kənarda daha çətin əməliyyatlar həyata keçirərək mənfəət güdən Yapon şirkətlərinin qoyulan əksər investisiyaların idarə edilməsi üçün ən yaxşı paktikaların tətbiqinə xüsusi diqqət verməsini tələb edir.

Did you find this useful?