sliverglobe

Perspektivlər

Birləşmə və Udulmalar əməliyyatlarının perspektivləri

Nəğd vəsaitlər ilə bağlı paradokslar

Bazar şərhçiləri yüksək korporativ pul vəsaitlərini hələ də aşağı səviyyədə olan birləşmə və qoşulma əməliyyatları həcminin artırılması üçün əsas hərəkətverici qüvvə kimi qeyd edirlər. Deloitte-un Böyük Britaniyadakı ofisinin Birləşmə və Qoşulma əməliyyatları heyəti də FTSE 100yə daxil olan qeyri-maliyyə şirkətlərini və onların əvvəlki xərc büdcəsini araşdıraraq bu paradoksu təhlil etmişdir. Burada pul vəsaitləri ilə bağlı açıq fərqli yanaşmaları nümayiş etdirən tərəflərin “məqbul” və “qeyri-məqbul” kimi fikirlərinin mürəkkəb təsviri yaranır.

 

Birləşmə və qoşulma ilə bağlı pespektivləri əldə edin. Nəğd vəsaitlərə dair paradokslar aradox.

Birləşmə və qoşulma əməliyyatları üzrə perspektivlər
Did you find this useful?