Həllər

Əməliyyatın sonrakı mərhələlərində və əməliyyat sonrası məsləhət

Əməliyyat tamamlandıqdan sonra, ötürücü hesabların təhlilini apara və satınalma qiymətinə düzəlişlərin hesablanmasına köməklik edə bilərik.

Əlavə olaraq, müqavilənin əvvəlki mərhələlərində iştirakdan sonra, biz köçürmədən sonrakı mərhələdə öz müştərilərimizə birləşmədən sonrakı inteqrasiyada yardım, keçid xidmət müqavilələri və s. dair məsləhətlər veririk.

Biz xüsusi sövdələşmələr və əlaqəli xidmətlər, eləcə də ətraflı yoxlamalar aparmaqla həm korporativ, həm də şəxsi kapitalda payı olan müştərilərimizə əməliyyatdan maksimum faydalanmağa köməklik edirik. Məqsədimiz müştərilərimizə rəqabət üstünlüyü əldə etməyə yardımçı olan əlavə xidmətlər göstərməklə sadəcə maliyyə yoxlaması deyil, daha geniş həcmli əməliyyatı təmin etməkdən ibarətdir.

Müştərilərimiz bütün əməliyyatlar üzrə rahat və sərbəst xidmətlər əldə etmək üçün Deloitte şəbəkəsinin sənaye və xidmət üzrə ekspertlərinin müvafiq təcrübəsindən faydalanırlar.

Korporativ Maliyyə əməliyyatları haqqında daha ətraflı öyrən