Təfərrüatlar

BMD xidmətləri

Maliyyə menecerləri üçün məsləhət xidmətləri

Bügünkü BMD-na 4 əsas sahədə dərin bilik tələb olunur: strateji inkişaf, nəzarət, əməliyyat idarəetməsi və innovasiyalar

Bizim BMD xidmətlərimiz hədəf əməliyyat modelinin və metodoloji konsepsiyanın hazırlanmasından başlayaraq prosesin optimallaşdırılması və dəyişikliyin idarə edilməsinə qədər bütün BMD və maliyyə funksiyaları üzrə bacarıqları əhatə edir

Bizim peşəkarlarımız Sizə aşağıdakı mühüm maliyyə idarəetmə məsələlərini həll etməyə yardımçı ola bilərlər:

  • Əməliyyat xərclərinin azaldılması
  • İşçi kapitalının idarə edilməsinin optimallaşdırılması
  • Maliyyə departamenti üçün ümumi xidmət mərkəzinin yaradılması
  • Qərar vermək üçün rəhbərlyin yeni hesabatlarla təmin edilməsi
  • İşçi motivasiyasının ümumi strateji məqsədlərlə uyğunlaşdırılması
  • Daha yüksək effektivlik üçün maliyyə funksiyasının yenidən təşkili
  • Maliyyə və idarəetmə hesabatlarının hazırlanamsına sərf olunan vaxtın azaldılması

Did you find this useful?