Təfərrüatlar

PMOver

Maliyyə Menecerləri üçün Məsləhət Xidmətləri

Bu sənəddə, biz adətən sistemlərin tətbiqi zamanı səhvləri azaltmaq üçün istifadə olunan Proqramın idarə edilməsi Ofislərinin (PMO) müasir strukturunu təhlil etmişik.

Sənəddə PMO üzrə çatışmazlıqların təhlili verilir və belə çatışmazlıqların arasan qaldırılması üçün PMO-nun vəzifə və öhdəliklərinin yenidən işlənməsi planı təqdim olunur.

Sonuncu yenilənmə tarixi Bazar ertəsi, 22 iyun 2009-cu il

Did you find this useful?