Operational efficiency

Xidmətlər

Əməliyyat effektivliyi

Şirkətlər hər zaman öz təşkilat və idarəetmə sistemlərini, habelə proseslərini, əməliyyatlarını, xərclərini, məhsullarının keyfiyyətini təkmilləşdirməyə səy göstərirlər. Heyətimiz əməliyyat effektivliyinin ən yaxşı beynəlxalq təcrübələr, alətlər və metodologiyalar əsasında təkmilləşdirilməsi üçün konsaltinq xidmətlərinin göstərilməsi sahəsində geniş təcrübəyə malikdir.

  • Effektiv qərarvermə prosesini təmin edən optimal əməliyyat modelləri və rəqabət üstünlüyünün artırılması;
  • Korporativ idarəetmə sisteminizə təkmilləşmələr;
  • Müştərilərə və istehlakçılara daha yüksək keyfiyyətli xidmətlər göstərilməsi və xərclərin azaldılması üçün biznes proseslərinin vahid sistemə salınması;
  • Sürətli qərarvermə prosesini təmin edən alətlər
  • Biznesiniz və onun əsas proseslərinin sərbəstliyi və genişlənmə miqyası

Məqsədimiz Sizi aşağıdakılarla təmin etməkdir

  • Hədəf Əməliyyat Modelinin hazırlanması (ТОМтм)
  • Bizne sproseslərinin yenidən qurulması;
  • Birləşmədən sonra inteqrasiya
  • İdarəetmə strukturunun gücləndirilməsi
  • İdarəetmə sistemlərinin fəaliyyəti

Bizim əməliyyat effektivliyi xidmətlərimizə aşağıdakılar daxildir:

    Əməliyyatların effektliyi səhifəsinə qayıt