Təfərrüatlar

SAP Prosesə Nəzarət 

Deloitte bir sıra sektor üzrə biznes proses nəzarətlərin yaradılmasında və tətbiq edilməsində əsaslı təcrübəyə malikdir .

Deloitte sənayelər üzrə biznes proseslərinə nəzarət vasitələrinin planlaşdırılaraq tətbiq olunmasında uyğun təcrübəyə sahibdir.

Rəhbərliyin üzləşdiyi əsas məsələlərdən biri biznes proseslərinə nəzarətin effektivliyini artırmaqla yanaşı, nəzarətin icrası və monitorinqi ilə bağlı xərcləri əhəmiyyətli şəkildə azaltmaqdır.
Rəhbərlik, müvafiq nəzarət vasitələri ilə risklərin aradan qaldırılmasını və onların fəaliyyətinin effektivliyini yoxlamaqla biznes və uyğunluq məqsədlərinə effektiv şəkildə nail ola bilər.
Deloitte, nəzarət çərçivəsini rasionallaşdırmaqla, avtomatik nəzarət vasitələrini SAP-ın dəstəklədiyi gündəlik proseslərə tətbiq etməklə, SAP Prosesindən istifadə etməklə mexaniki və avtomatik nəzarət vasitələri üzrə effektiv və səmərəli idarəetməni təmin etməklə müəssisənizin SAP mühitindəki imkanların aşkarlanmasında sizə dəstək göstərə bilər.


GRC həlləri üzrə nəzarət texnologiyası.

SAP üzrə Proseslərə Nəzarət
Did you find this useful?