Xəbərlər

Xidmət göstərən təşkilatlarda daxili nəzarət sisteminin effektivliyi üzrə (SOC 2) hesabatı

Xidmət təminatçıları ilə əlaqəli risklərin uyğun şəkildə idarə edilməsi və izlənilməsi

“Deloitte Azərbaycan” SOC 2 hesabat xidmətləri üçün hərtərəfli və strukturlaşdırılmış bir yanaşma işləyib hazırlamışdır.

SOC 2 hesabatlarının hazırlanması və təqdim olunması metodologiyamız bulud hesablamalar, blok zənciri və idarə olunan İT xidmətlər göstərən müştərilərimizin xüsusi iş ehtiyaclarını ödəmək üçün uyğunlaşdırılmış mərhələli bir yanaşma tətbiq edir.

Xidmət göstərən təşkilatlarda daxili nəzarət sisteminin effektivliyi üzrə (SOC 2) hesabatı
Did you find this useful?