Business Model Transformation

Xidmətlər

Biznes Modelin Transformasiyası

Sizin biznes hədəfləriniz var, bəs onların həyata keçirilməsi strukturu var? Biznes Modelin Transformasiyası Qrupu müəssisənin öz strateji məqsədlərinə nail olması üçün tələb olunan biznes və əməliyyat modeli dəyişikliklərini idarə etməkdə yardımçı olur.

Deloitte-un Biznes Modelin Transformasiyası Qrupunun məsləhətləri Sizə yeni inkişaf imkanlarını əldə etməkdə, xərcləri azaltmaqda, effektivliyi artırmaqda, istehlakçı istəklərindən öndə olmağa kömək etməyə hazırdır. Müəssisə modelinin layihələndirilməsi, qlobal biznes xidmətləri, autsorsinq, qiymət transformasiyası, daşınmaz əmlak, və yerləşmə strategiyası kimi müxtəlif sahələrdə mütəxəssislər qrupu ilə biz müəssisələrə öz strateji hədəflərini müəyyən etməkdə və həyata keçirməkdə habelə biznes fəaliyyətini əhəmiyyətli dərəcədə təkmilləşdirməkdə yardımçı oluruq.

Minimum həyat qabiliyyətli transformasiyalar 

Liderlər startap-ların "minimum həyat qabiliyyətli məhsullar" üzrə planlarından nümünə götürərək, minimum həyat qabiliyyətli transformasiyalar - yüngül və yeni biznes modellərin yeni və tez adaptasiya oluna bilən versiyalarını həyata keçirirlər.  

Minimum viable transformation

Bizim liderlə tanış olun

Tural Hacıyev

Tural Hacıyev

Direktor, Risk üzrə Məsləhət xidmətləri

Tural Deloitte Azərbycanda risklərin idarə olunması, təhlükəsizlik və gizlilik üzrə məsul Direktor vəzifəsində çalışır. Onun kareyerası ərzində Tural şirkətlərə yenilikçi həllər üzrə Azərbaycan, MDB v... Daha çox