Strategy Services Deloitte CIS

Həllər

Strategiya üzrə təkliflər

Qiymətləndirmə Strategiyası

Deloitte-un Qiymətqoyma və Mənfəətlilik İdarəçiliyinin Monitorinqi Praktikası müəssisələrə bir çox qiymətqoyma strategiyalarını, proseslərini, habelə onları biznes, marketinq, müştərilərin seqmentləşdirilməsi və satış strategiyalarına uyğunlaşdırmaq bacarıqlarını əhatə edir.
 
Müştəri dəyəri mexanizmlərindən başlayaraq əməliyyat səviyyəli təhlillərin və anlayışların səviyyələrə ayrılmasına qədər bütün sahələrdə biz müştərilərə öz bizneslərini müxtəlif hissələrə bu şəkildə ayırmağa yardımçı oluruq ki, onlar hər bir məhsulun və ya müştərinin iqtisadi dəyərini müəyyən edə və həmin dəyərin müştəri gözləntilərini və mənfəət hədəflərini qane edə biləcək qiymətdə müştərilərə çatdırılması metodlarını işləyib təqdim edə bilsin.

Korporativ və Biznes bölmənin Strategiyası

Deloitte-un Korporativ və Biznes strategiyası məsləhətçiləri ən iri və qabaqcıl şirkətlərə həm bütün şirkət üzrə həm də ayrı-ayrı bölmələr və ya regionlar üzrə öz strateji istiqamətini müəyyən etməkdə və mühüm qərarlar verməkdə yardımçı olur. Bura strateji planlaşdırma, inkişafın müəyyən edilməsi (təbii və qeyri-təbii), portfelin optimallaşdırılması, qeyri-müəyyən şəraitdə ssenari planlaşdırması, yeni bazar strategiyası və rəqabətli strategiya daxildir.

Həmçinin, biz müəssisələrin öz strategiyalarını tətbiq etməsi və bunu reallığa çevirməsi üçün növbəti addımlar atmaqda yardımçı olmaq üçün strategiya anlayışını üstələyirik. Bura xərclərin azaldılması proqramları, birləşmə və udulma strategiyası , strateji sistemlər və funksional imkanların layihələndirilməsi daxildir. Strategiyadan başlayaraq onun tətbiqinə qədər bütün sahələrdə biz müştərilərə biznes sahəsində ən mürəkkəb məsələlərin həlli üçün seçilmiş xidmətlər və sənaye sahəsi üzrə geniş həllər təklif edirik.

 

Rəqəmsal Strategiya

Rəqəmsal texnologiyalar şirkətləri müştərilər üçün dəyər yaratmaq üsulları barədə yenidən düşünməyə vardar etməklə və belə dəyərin əldə edilməsində rəqabət aparmaqla daim genişlənən bir sıra fəaliyyətlərdə informasiya vahidlərini daha kiçik vahidlərə yönləndirmək və ya əvəzləşdirmək imkanı verən üsullarla insanlar və əşyalar arasında əlaqə yaradır.
 
Deloitte-un Rəqəmsal Texnologiyalar Strategiyası təklifi iqtisadi mənfəət və ya yüksək fərq yaradan inteqrasiya olunmuş seçimlər etməklə şikrətlərə rəqəmsal problemlərdən yaranan tələblərə cavab vermək imkanı verir.
 
Rəqəmsal texnologiya strategiyası anlayışı rəqəmsal transformasiyanın əsas rəqabət üstünlüyü mexanizmlərini - Müştəri, Platforma, Məlumat - necə müəyyən etdiyini əks etdirir. Müştəri qazanmaq əsas olaraq qalır, lakin aktivlərə nəzarət də mühüm olduğundan bügün uğur Platformaya sahiblik və və Məlumatın aktivləşdirilməsi üzərində qurulmuşdur.

Müştəri və Marketinq Strategiyası

Deloitte-un Müştəri və Marketinq Strategiyasının Monitorinqi Qrupu müştərilərə inkişaf və dəyərin yaradılması, portfelin optimallaşdırılması, fərqlənmə və parçalanma ilə bağlı icraolunabilən strategiyaların yaradılmasında yardımçı olur. Biz daxili və müştəriyönümlü inkişafa nail olmaq üçün müştərilərə dəstək göstəririk. Yaxın müddətdə təsir və nəticəni nümayiş etdirmək öhdəliyi olduqda biz dövri olaraq uzunmüddətli hədəflərə nail olma potensialına malik marketinq, ticarət nişanı və ya strategiya mütəxəssisləri ilə çalışırıq. Biz onlara müəssisədə müştəri anlayışına əsaslanan dəyişikliklər və inkişaf planlamağa və həyata keçirməyə yardımçı oluruq.

Bizim xidmətlər 3 növ müştəri və marketinq transformasiyası üzərində qurulmuşdur: (1) inkişaf və marketinq, (2) marketinq analitikası və əməliyyatlar və (3) müştəri təcrübəsi və xidmət. Strategiyadan transformasiyaya qədər bütün sahələrdə biz imkanların müəyyən edilməsi və qiymətləndirilməsində, habelə müvafiq strategiyaların və onların icrası planlarının layihələşdirilməsində, marketinq bacarıqlarının və sistemlərinin formalaşdırılmasında və tətbiqində sizin məlumatlı seçimlər edə bilməyiniz və inamla irəliləməyiniz üçün memar kimi fəaliyyət göstəririk.

Innovasiya

Növbəti böyük məsələni açıqlayıb-açıqlamamaq və ya ondan əvvəlki hansı məsələnin açıqlanması ilə əlaqədar müəssisələr innovasiya nöqteyi-nəzərdən çıxış edir və irəliləyirlər. Deloitte müəssisələrə inkişaf və artım üçün yeni mənbələr yaratmağa kömək etmək məqsədilə bir sıra xüsusi bacarıqları, alətləri və insanları bir araya gətirir. Layihə, strategiya, sosial elmlər və texnologiyanı bir araya gətirməklə Deloitte şirkətlərə aşağıdakı fəaliyyətlər üzrə imkanları araşdırmaq və davamlı inkişafı stimullaşdırmaq istiqamətində çalışır:


1. İnnovasiya sytaregiyasını müəyyən və tətbiq etmək
2. İnnovasiyaları formalaşdırmaq, inkişaf etdirmək və aktivləşdirmək
3. Müəssisələri düzgün hüquqlarla, xüsusi metodlarla təmin etməklə müasir nəticələrin çatdırılmasında daha yaxşı novatorlara və müəssisələrə çevrilmək.


1981-ci ildən etibarən, Dublin innovasiya qaydalarını ilk təşəbbüskarı olmuş və qabaqcıl şirkətlərə mürəkkəb məsələləri ciddi və kompleks yanaşma vasitəsilə həll etməkdə yardımçı olmaqla onların dəyişkən mühitdə fəaliyyətlərinə dəstək olmuşdur.  

İqtisadi və Sosial Strategiya

Müştərilərə sosial və iqtisadi fəaliyyəti, rəqabətlliyi və iqtisadi inkişafı idarə etməkdə kömək edir. Xidmətlərdən biri kimi klasterin hazırlanması uzunmüddətli Monitorinq praktikası və Michael Porter ilə birlik üzərində qurulmuşdur. Növbəti diqqət edilməli sahələr qaydalar və planlaşdırma strategiyası, şəhərsalma, institusional infrastrukturun yaradılması və fəaliyyətin idarə edilməsidır.

Sahə üzrə rəhbərlə tanış olun

Tural Hacıyev

Tural Hacıyev

Direktor, Risk üzrə Məsləhət xidmətləri

Tural Deloitte Azərbycanda risklərin idarə olunması, təhlükəsizlik və gizlilik üzrə məsul Direktor vəzifəsində çalışır. Onun kareyerası ərzində Tural şirkətlərə yenilikçi həllər üzrə Azərbaycan, MDB v... Daha çox