International Tax

Həllər

Beynəlxalq Vergiqoyma

Müxtəlif ölkələrdə fəaliyyət biznesiniz üçün kompleks problemlər yarada bilər. Heyətimiz mümkün təhlükələr barədə sizi məlumatlandıra və qlobal effektiv faiz dərəcəsinin optimallaşdırılmasında sizə köməklik göstərə bilər.

Təklif etdiyimiz xidmətlərə aşağıdakılar daxildir:

  • Biznesin effektivliyini artırmaq, əməliyyat xərclərini azaltmaq və iqtisadi riskləri idarə etmək məqsədilə beynəlxalq vergi planlaşdırması
  • Xarici investisiyaların strukturlaşdırılması
  • Rasional vergitutma ilə bağlı beynəlxalq qrupun təşkili və vergi planlaşdırması
  • Cari risklərlə bağlı məsləhətin təmin edilməsi üçün mövcud biznes strukturlarının təhlili
  • Xarici müəssisələrin Azərbaycanda qeydiyyatda olan müəssisələr kimi nəzərdən keçirilməməsini təmin etmək məqsədilə tələb olunan mövqeyin səviyyəsi və mahiyyətinə dair tövsiyələrin verilməsi
  • İPO üçün vergiqoymanın optimallaşdırılması, Avroistiqrazların buraxılması və Azərbaycandakı şirkətlər tərəfindən şəxsi yerləşdirmələr
  • Vergiqoymanın rasionallaşdırılması üzrə çıxış strategiyalarının hazırlanması
  • Xarici vergi hüququ ilə bağlı məsləhətləşmə xidmətləri
  • Vergi məsələləri ilə bağlı tədbirlər, təlimlər, konfranslar, seminarlar
  • Xarici ölkələrdə şirkətlərin yaradılması ilə bağlı dəstək

Beynəlxalq aləmdə Deloitte vergi siyasətinin hazırlanması sahəsində qlobal liderdir, yerli komandamız isə bu sahədə dövlət müəssisələrinin və təşkilatlarının ekspert qrupuna məsləhətlərin verilməsi üzrə müvafiq bacarıqlara malikdir. Heyətimiz müəssisənizin rasional vergi öhdəliklərinin optimallaşdırılmasında və müəssisənizə təsir göstərən vergi yenilikləri barədə məlumatlı qalmağa yardımçı olacaq.

Xidmətlərimiz