Həllər

Birləşmələr və Satınalmalar

Birləşmə və satınalma ilə bağlı vergi təsirləri səhm kursunun azalması ilə bağlı ehtimal olunan mühüm risklər səbəbindən investorlar və ya müəssisənin satıcı tərəfləri üçün narahatlıq doğuran əsas məsələlərdəndir. Belə vergi riskləri hədəfi və ya aktivləri izləyə və əməliyyatın dəyərinə mənfi təsir edə bilər.

Peşəkar məsləhətçilərdən ibarət heyətimiz mümkün vergi risklərinin müəyyən olunması, qiymətləndirilməsi və təsirinin azaldılmasında investorlara və satıcılara yardımçı ola bilər.

  • Vergi yoxlaması
  • Satıcı tərəfin yoxlaması
  • Əməliyyatın strukturlaşdırılması
  • Əməliyyatdan sonrakı xidmətlər

Xidmətlərimiz

İxtisaslı peşəkarlardan ibarət heyət üzvlərimizin hər biri müvafiq sahə üzrə 10 ildən artıq təcrübəyə malikdirlər və həm risklərin, həm də onların aradan qaldırılması ilə bağlı effektiv strategiyaların müəyyən edilməsinə dəstək göstərmək məqsədilə dolayı vergi, beynəlxalq vergi və transfer qiymətqoyma sahələrinin mütəxəssisləri ilə əməkdaşlıq edirlər. Onların təcrübəsi bütün əsas biznes sektorlarını və hər bir həcmdə əməliyyatların təhlilini əhatə edir.

Komandamız