report cover

Təfərrüatlar

Texnoloji Tendensiyalar 2014

Dəyişikliklərə təkan verən səbəblər

Deloitte-un Texnoloji Tendensiyalara dair illik hesabatı müəssisədə praktiki istifadəyə verilən və daim inkişaf etməkdə olan texnologiyaları nəzərdən keçirir. Bir daha qeyd etmək istəyirik ki, fikrimizcə, biz növbəti 18-24 ay ərzində biznesə təsir etmək imkanı olan 10 tendensiyanı seçmişik.

Mətn ilə tanış olun

Deloitte-un Texnoloji Tendensiyalara dair illik hesabatı müəssisədə praktiki istifadəyə verilən və daim inkişaf etməkdə olan texnologiyaları nəzərdən keçirir. Bu ilki hesabatın mövzusu Dəyişikliklərə təkan verən səbəblər adlanır. Bu hesabatda biz yeni texnologiyaların işlərin icrası üsullarına, müəssisələrin, o cümlədən bazarların və sənaye sahələrinin inkişafı metodlarına uyğunlaşdırılması üçün bərabəri olmayan imkanları özündə əks etdirən 10 tendensiyanı nəzərdən keçiririk.

Biz Sizə aşağıdakı link vasitəsilə və ya soldakı hesabatın tam versiyasını yükləməklə 10 tendensiyanın hər biri barədə məlumat əldə etməyi təklif edirik.

Tenoloji Tendensiyalar 2014: Dəyişikliklərə təkan verən səbəblər

Bizim 2014-cü il üçün tendensiyalarımız 2 kateqoriyaya ayrılmışdır:

Disruptors - İT bacarıqları, biznes əməliyyatları və hətta bəzən biznes modellərində davamlı müsbət dəyişiklikləri təmin edən imkanlardır.

  • Baş direktorlar vençur investor kimi
  • Məlumatlandırıcı analitika
  • Sənaye sahələri üzrə kollektiv resurslardan istifadə I
  • Rəqəmsal layihə
  • Daşınan qurğular

Enablers əksər direktorların vaxt və güc sərf etdikləri texnologiyalardır, lakin bu, yeni proqramlar, yeni bacarıqlar və ya yeni istifadə halları olduğundan cari ildə başqa yanaşmanı təmin edilir.

  • Texniki öhdəliyin yerinə yetirilməsi
  • Sosial aktivləşmə
  • Bulud həllərinin koordinasiya
  • Operativ yaddaş təkamülü
  • Real zaman çərçivəsində hazırlanmış yeni texnologiyalar

Texnoloji Tendensiyalar haqqında daha ətraflı

Video ədəbiyyata daxil olun və ya planşet üçün proqram təminatını yükləyin.

Did you find this useful?