TI Practice: Our Solutions Framework

Təfərrüatlar

Texnoloji İnteqrasiya praktikası: Həllər çərçivəsi

Texnoloji İnteqrasiya Qrupu tərəfindən göstərilən xidmətlər müxtəlif biznes tapşırıqları üçün tələb oluna bilən geniş həllər toplusunu əhatə edir.

Bura biznes strategiyası əsasında İT strategiyasının planlaşdırılması, informasiya texnologiyasından istifadə etməklə hesablanmış dəyərin qiymətləndirilməsi və ERP, Müəssisənin informasiya resurslarının idarə edilməsi (Enterprise Content Management), Korporativ portallar (Enterprise Portals) və sair bu kimi həllərin seçilməsinə və tətbiqinə köməklik daxildir.

Did you find this useful?