TI Practice: Our Solutions Framework

Təfərrüatlar

Texnoloji İnteqrasiya praktikası: Həllər çərçivəsi

Texnoloji İnteqrasiya Qrupu tərəfindən göstərilən xidmətlər müxtəlif biznes tapşırıqları üçün tələb oluna bilən geniş həllər toplusunu əhatə edir.

Bura biznes strategiyası əsasında İT strategiyasının planlaşdırılması, informasiya texnologiyasından istifadə etməklə hesablanmış dəyərin qiymətləndirilməsi və ERP, Müəssisənin informasiya resurslarının idarə edilməsi (Enterprise Content Management), Korporativ portallar (Enterprise Portals) və sair bu kimi həllərin seçilməsinə və tətbiqinə köməklik daxildir.

Xidmətlərimizə aşağıdakılar daxildir: müəssisənin fasiləsiz fəaliyyətinin dəstəklənməsi, əsas tətbiqi proqramların və xidmətlərin işlək vəziyyətdə saxlanması, İT təhlükəsizliyi və sair.

Əlavə olunmuş diaqram müştərilərimizə tələb olunan xidmətlər və həllərlə bağlı Texnoloji İnteqrasiya Qrupunun baxışlarını əks etdirir.

Did you find this useful?