SAP

Həllər

SAP

SAP Maliyyə

Maliyyə proqnozlaşdırması, planlaşdırması, konsolidasiya və hesabat sistemlərində proseslərin transformasiyası və yenidən təşkili üçün SAP S4/HANA Finance və BPC həllərindən istifadə edin. SAP Finance imkanlarına və katalizatorlarına Finance Transformation Accelerator (FTA)© | S/4HANA Finance Lab | Revenue Recognition & Lease Accounting | Robotic Process Automation (RPA) | EPM Modernization & Transformation| Predictive Analytics | Central Finance daxildir. 

 

SAP Təchizat zənciri

Təchizat zənciri üzrə prosesləri optimallaşdırmaq və loqistika prosesindəki yüksək məbləğdə itkilərin qarşısını almaq üçün SAP S/4HANA, SAP IBP, SAP Ariba və bir sıra digər alətlərdən istifadə edin. Əlavə həllərə və bacarıqlara Aftermarket | Manufacturing | Logistics | Planning | Procurement | PLM & EAM daxildir.

SAP Müştəri & Satış Əməliyyatları

Müştərilərimizin öz müştəriləri ilə əlaqə imkanlarını genişləndirmək üçün SAP CRM, SAP Hybris, BRIM, Vendavo, Mobile Sales Application (SAP Fiori) və Vistex həllərini istifadə edin. Əlavə həllərə və bacarıqlara  S/4HANA Customer Service| S/4HANA Sales & Marketing | Hybris Billing| S/4HANA Revenue Management| Single Stack daxildir.

SAP Analitika

Strukturlu və struktursuz məlumat mənbələrindən effektiv məlumatları əldə etmək üçün SAP S/4HANA analitik alətlərindən istifadə edin. Əlavə həllərə və bacarıqlara SAP S/4HANA Analytics | BOBJ Cloud/Digital Boardroom | SAP HANA Cloud Platform | IoT & Big Data | Native On-Premise SAP HANA | Insight Visualizations | Products & Solutions daxildir.

SAP Texnologiya

Əvvəlki ECC mühitindən SAP S/4HANA mühitinə keçid üçün həllərin hazırlanması SAP S/4HANA üzrə real vaxt hesabatına imkan yaradır, SAP və SAP-dan kənar təhlillər, yerli və bulud əsaslı tətbiqi proqramlar, miqyasın sürətli artması/azalması ilə hadisələrə əsaslanan əməliyyatların aparılmasını, strukturlaşdırılmış və strukturlaşdırılmamış məlumatın əsaslandırılmasını və Design Thinking tələbləri əsasında istifadəçi təcrübəsinin aktivləşdirilməsini təmin edir. Əlavə həllərə və bacarıqlara Modernisation of Platform | Cloud Migration | SAP digitalization daxildir.

 

SAP Bulud

Deloitte-un SAP Bulud Xidmətləri (DeCloud) partnyor üçün xüsusi hazırlanan bulud həllər vasitəsilə qruplaşdırılmış və idarə olunan xidmətlər formasında SAP və HANA əsaslı ənənəvi həllərin abunəçiliklə təqdimatını nəzərdə tutur.

SAP Rəqəmsal Transformasiya

Bu, prosesin mürəkkəbliyini azaldan və biznesin köhnəlmiş, analoji hissələrini rəqəmsal formaya gətirən yeni tətbiqi proqramlar paketidir. S/4 öz növbəsində işinizin birbaşa müştərilərlə (Customer Engagement and Commerce), təchizatçılarla (Ariba, Concur), işçilərlə (SuccessFactors, Concur) və qurğularla (HANA Biznes Bulud Platforması) əlaqələnməsini təmin edən güclü bulud tətbiqi proqramlarına inteqrasiya olunmuşdur.

Bizim liderlə tanış olun

Tural Hacıyev

Tural Hacıyev

Direktor, Risk üzrə Məsləhət xidmətləri

Tural Deloitte Azərbycanda risklərin idarə olunması, təhlükəsizlik və gizlilik üzrə məsul Direktor vəzifəsində çalışır. Onun kareyerası ərzində Tural şirkətlərə yenilikçi həllər üzrə Azərbaycan, MDB v... Daha çox