Enterprise Applications

Xidmətlər

Müəssisədəki tətbiqi proqramlar

Güclü idarəetmə qərarları vermək üçün tələb olunan informasiya sistemləri

Bu gün, getdikcə daha az şirkətlər müəssisədəki resursların idarə edilməsi üçün ERP, CRM, SCM, SNO, EAM və ya MES kimi avtomatlaşdırılmış sistemlər olmadan fəaliyyət göstərə bilirlər. Bu sistemlər müəssisənizə nəinki işçi proseslərin fəaliyyətini rasionallaşdırmağa və optimallaşdırmağa kömək edən informasiyaya əsaslanmış idarəetmə mədəniyyətinə sahib olmaq, eləcə də hədəf yönümlü idarəetmə sisteminə keçmək imkanı verəcək.

Müəssisədə tətbiqi proqramların yerinə yetirilməsi/dəstəklənməsi heyəti MDB-də müxtəlif sənaye sahəsində çalışan şirkətlərlə geniş iş təcrübəsinə malikdirlər. Heyətimiz aparıcı qlobal proqram təminatı tərtibatçıları tərəfindən hazırlanmış həllərin tətbiqi və çatdırılması üzrə tanınmış ekspertlərdən ibarətdir.

Oracle biznes-tətbiqi proqramları öz fəaliyyət və işləmə qabiliyyətinə görə bütün dünyada tanınmışdır. Oracle-ın inteqrasiya olunmuş biznes tətbiqi proqramları əməliyyat idarəetməsi, prosesin optimallaşdırılması, maliyyə planlaşdırması, büdcə və maliyyə hesabatlarının konsolidasiyası ilə bağlı köməklik göstərir.

Daha ətraflı...

Oracle

Getdikcə daha çox şirkətlər müəssisə üzrə tətbiqi proqramlardan istifadənin biznes fəaliyyətinin idarə edilməsi üçün mühüm əhəmiyyət daşıdığını düşünür. Əsas biznes funksiyalarının inteqrasiyası və bu inteqrasiyanın təmin etdiyi imkanlar mövcud prosesləri və fəaliyyətləri təkmilləşdirməklə, gələcək məqsədləri və hədəfləri nəzərə almaqla və strateji nəticələri əldə etməklə informasiyaya əsaslanan idarəetmə mədəniyyətini formalaşdırmağa təkan verir.

Daha ətraflı...

SAP

Back to Technology