Služby

Testování účinnosti a re-design interních kontrol

IT Audit

Testování interních kontrolních mechanismů v oblasti IS/IT prostředí, identifikace neefektivit a návrh změn vnitřního systému kontrol.

Jaké služby nabízíme?

  • Posouzení interních kontrol a testování účinnosti kontrol
  • Identifikace neefektivit a souvisejících rizik, posouzení možného dopadu na vnitřní kontrolní systém společnosti
  • Návrh relevantních nápravných opatření vč. návrhu nových kontrol

Hlavními přínosy služeb testování účinnosti & re-designu interních kontrol 
jsou:

  • Dosažení souladu s regulatorními požadavky a očekáváním managementu,
  • Zvyšování efektivity vnitřního kontrolního prostředí v oblasti IS/IT,
  • Snížení rizik spojených s provozem IS/IT,
  • Posílení bezpečnosti a důvěryhodnosti IS/IT pro uživatele i zákazníky.

Kontakt

Ivan Voříšek

Ivan Voříšek

Senior manažer

Ivan Voříšek je senior manažerem pro audity informačních technologií (IT) v oddělení Audit & Assurance společnosti Deloitte v České republice. Zaměřuje se na audity informačních systémů a informačních... více

Zdeněk  Lustig

Zdeněk Lustig

Senior manažer

Zdeněk Lustig je senior manažerem v týmu pro audity informačních technologií (IT) v oddělení Audit & Assurance společnosti Deloitte v České republice. Kromě zastřešení aktivit obecných IT kontrol při ... více