Služby

Účetní a finanční poradenství

S narůstající složitostí podnikatelského prostředí se finanční výkaznictví stává stále náročnějším. Mnoho společností čelí výzvám, jak se vypořádat s přechodem na nové standardy účetního výkaznictví, jak zachytit složité transakce typu fúze a akvizic, jak nastavit vnitroskupinový finanční reporting, jak zlepšit či zrychlit své finanční procesy a mnohým dalším.

Náš tým poradenských služeb v oblasti účetního a finančního poradenství nabízí své zkušenosti v řadě oblastí.

Poradenství v oblasti komplexních účetních transakcí

Vzhledem k tomu, že se požadavky na účetní výkaznictví stávají čím dál tím složitějšími a globální regulace se množí, organizace potřebují pokročilé účetní schopnosti, které umožňují silné a efektivní vykazování.

S využitím rozsáhlých zkušeností společnosti Deloitte v oblasti finančního výkaznictví a regulačních režimů podporujeme organizace při zavádění účetních standardů, přípravě účetní závěrky, proškolování zaměstnanců ve standardech účetního výkaznictví, vykazování při fúzi nebo akvizici, při přípravě či revizi účetních směrnic, nastavení či zefektivnění účetních procesů, nastavení metodiky účtování komplexních účetních transakcí atd.

Konsolidované závěrky dle CAS a IFRS

Povinnost sestavovat konsolidovanou závěrku vyplývá z § 22a zákona Konsolidovaná účetní závěrka dle CAS a IFRS o účetnictví, na mezinárodní úrovni se konsolidace řídí IFRS 10: Konsolidované účetní výkazy. Náš tým se skládá z profesionálů, kteří mají rozsáhlé zkušenosti z poradenských projektů v oblasti konsolidace a účetních metodik.

Jaké služby nabízíme?

  • Kompletní provedení konsolidace výkazů dceřiných společností (alokace pořizovací ceny, podíly, goodwill, eliminace vzájemných vztahů)
  • Poskytnutí excelových balíčků s šablonami pro konsolidaci
  • Workshopy, školení pro zaměstnance
  • Asistence s nastavením výkaznictví dle zkušeností z obdobných společností
  • Poradenství ohledně přizpůsobení interních procesů a postupů k efektivnější komunikaci ve skupině
  • Asistence s přípravou konsolidačního manuálu

Hlavní výhody:

  • Úspora času, rychlý přístup ke konsolidovaným výkazům
  • Snížení nákladů spojených s vývojem vlastních šablon a řešení
  • Částečná automatizace procesu

Kontakt

Juraj Gyen

Juraj Gyen

Senior manažer

Juraj Gyen je senior manažerem v oddělení auditu společnosti Deloitte v České republice. Má více než deset let zkušeností s poskytováním auditních a poradenských služeb klientům v celé řadě odvětví. V... více