Využívání síly dat - audit budoucnosti

Řešení

Využívání síly dat - audit budoucnosti

Ve společnosti Deloitte je analytika klíčovým nástrojem, který utváří náš audit budoucnosti. Analýza dat je jednou z hlavních součástí auditu; je procesem zkoumání velkého množství dat, objevování a analyzování vzorců, identifikování anomálií, profilování trendů a vede k hlubšímu porozumění vyvozených výsledků.

Neustále naše schopnosti v analytice, jakož i související zkušenosti a kompetence zdokonalujeme, čímž analytiku do našich auditů dále zapojujeme. To zahrnuje používání kvalitnějších analytických auditních nástrojů a řešení, která zlepšují naši schopnost poskytovat vysoce kvalitní auditní služby našim klientům. Abychom zjednodušili naši podporu procesů, zavádíme nové nástroje pro získávání dat, které zefektivní proces poskytování vašich dat společnosti Deloitte a učiní jej bezpečnějším a účinnějším.

Zapojení auditní analytiky vyžaduje, aby společnost Deloitte získala relevantní údaje z vašich finančních systémů, a poté je sloučila a zformátovala pro využití ve svých analytických řešeních. Společnost Deloitte používá různé metody a nástroje extrakce, které jsou kompatibilní s řadou různých ERP systémů a účetních systémů. 

Integrita vašich dat je pro Deloitte nezbytnou obchodní podmínkou, což je důvodem, proč byly do návrhů auditních analytických řešení společnosti Deloitte zabudovány výrazné bezpečnostní prvky.

Alchemy

Nástroj Alchemy byl navržen tak, aby komplexní klientská data integroval do databáze, podporoval vyhodnocování rizik řešeními z oblasti datové analytiky, automatizoval auditní postupy a změnil model poskytování služeb. Činí tak provádění auditu pro malé a střední podniky efektivnějším.

Auditní nástroje založené na datové analytice s sebou přinášejí výrazně účinnější provádění auditů. Naši konkurenti obvykle používají pouze globální nástroje, ovšem rozdíly mezi globálními schématy a lokálními charakteristikami s sebou často přináší problémy.

Za účelem vývoje nástroje Alchemy využila společnost Deloitte Maďarsko zkušenosti s globálně vyvinutou metodologií a nástroji analytického auditu, aby tak dosáhla flexibilního a optimálního řešení adaptovaného na místní charakteristiky, velikost společností ze střední Evropy a místní postupy, a představovala tak přidanou hodnotu pro auditora i klienty.

image

Deloitte Connect

Deloitte Connect představuje bezpečnou on-line síť pro spolupráci, která usnadňuje dialog mezi týmem společnosti Deloitte a týmem klienta a která efektivně řídí koordinaci zakázky. Díky důkladnému ovládacímu panelu mapujícímu statusy a upozornění prostřednictvím e-mailů generovaných systémem zefektivňuje Deloitte Connect informační požadavky - čímž nabízí transparentní, informativní a souvislý přehled.

Deloitte Connect mohou využívat odborníci společnosti Deloitte, kteří jsou součástí auditních nebo poradenských týmů, jakož i uživatelé z řad klientů, kterým přístup umožnil jejich tým zabývající se danou zakázkou.

image

Risk Matrix

Matice rizik (Risk Matrix) zdůrazňuje korelaci mezi jednotlivými účty tím, že pracuje s finančními a nefinančními ukazateli a údaji. Jejím účelem je získat lepší porozumění obchodním činnostem klienta, moci tak určit oblasti rizik v téměř každé fázi plánování a provádět tak přesnější závěrečný audit.

Používání matice rizik poskytuje klientovi užitečné informace, jako je např.:

  • nespolehlivé měsíční výkaznictví, 
  • nedostatky interní kontroly, 
  • mezery v provádění kontrol z důvodu neschopnosti vysvětlit si klíčové trendy,
  • a mnohem více!

Používání matice rizik napříč více soubory dat (např. podobné projekty, odvětví) poskytuje informace o vzorech, které se odchylují od normy a mohou vyžadovat bližší prozkoumání klienta.

Princip predikce bilance na konci roku, který je v matici rizik zahrnut, může být pro klienty zajímavý a jim nápomocný vzhledem k předpovídání čtvrtletního / měsíčního výkaznictví.

image

Spotlight

Spotlight je analytická aplikace, která poskytuje samoobslužnou analýzu přímo do rukou auditora. Nabízená analytika pomůže provozovatelům praxe identifikovat informace související s auditem i obchodní činností, které lze sdílet s vedením společnosti a osobami odpovědnými za správu firmy, jelikož klientovi nabízí auditní zkušenost větší hodnoty. Toto řešení pomůže auditním týmům začlenit do svých auditů datovou analytiku, což jim umožní dodat vyšší hodnotu způsobem, který je nákladově efektivnější, účinnější a v souladu s danou metodologií.

image

Pro více informací nám napište na: ceauditinnovation@deloitte.com

Martin Smetana

Martin Smetana

Senior manažer

Martin Smetana je senior manažerem v oddělení auditu společnosti Deloitte Česká republika. Specializuje se na poskytování služeb společnostem působícím především v oblasti maloobchodu, výroby, leasing... více