Článek

Private equity: Transakční aktivita reflektuje tržní optimismus

Rok 2017 z pohledu Deloitte a Asociace CVCA

Trh private equity v České republice a celém regionu střední a východní Evropy v roce 2017 nadále pokračoval ve svém svižném tempu na pozadí zdravého makroekonomického vývoje a přispíval tak k realizaci transakcí, uzavírání smluv a získávání kapitálu. Tržní optimismus tímto navázal na vyšší úroveň aktivity z let 2015 a 2016.

V Evropě byl v roce 2017 zaznamenán rekordní počet uskutečněných exitů, a středoevropský region nebyl výjimkou – během čtyř let byly v Evropě zrealizovány exity ve výši téměř 500 miliard euro. Česká republika se na tomto výsledku podílela významnou měrou, nejvýznamnější realizovanou transakcí roku 2017, která byla zároveň exitem, byl nákup laboratoří AeskuLab a Alpha Medical diagnostickou společností Unilabs, za kterou stojí investiční skupina Apax Partners. Ta akvizici v hodnotě 370 milionů euro uskutečnila s předchozím vlastníkem zmíněných společností, investiční skupinou Mid Europa Partners.

Ekonomická situace v ČR hraje trhu private equity do karet

Rok 2017 byl pro Českou republiku z hlediska ekonomického vývoje silným rokem, růst HDP dosáhl 4,6 % a česká koruna postupně posilovala, zvláště pak poté, co Česká národní banka v dubnu 2017 ukončila svůj kurzový závazek koruny vůči euru. Důsledek růstu byl patrný také v jiných oblastech, jako jsou rekordně nízká nezaměstnanost či rostoucí mzdy.

CVCA Private Equity Report 2017

„Zvýšenou akviziční aktivitu vykazují také české rodinné investiční společnosti, které jsou svou aktivní přítomností na českém trhu fúzí a akvizic jakýmsi fenoménem v rámci CEE regionu.“

Dušan Ševc, Partner, Deloitte Česká republika

Zakladateli těchto společností jsou tuzemští vysoce likvidní podnikatelé či fyzické osoby, které se snaží o zúročení svých snah a investování výnosů zpět do soukromého sektoru.

Z vysokých cen profitují také prodávající investoři, kteří v letech 2016 a 2017 realizovali několik lukrativních obchodů. Díky příjmům, které investoři z těchto transakcí získali, opět vrostla chuť získávat prostředky pro další investování.

Stáhněte si kompletní CVCA Private Equity Report (PDF).

Byl pro Vás tento článek přínosný?