header image

Služby

Post-akviziční integrace a podpora při odštěpení (carve-out)

Post-akviziční integrace

Podle dostupných statistik dojde pouze u cca 40% transakcí k úspěšné integraci, při níž je dosaženo plánovaných synergií v oblasti úspory nákladů i zvýšení tržeb. Proto poskytujeme také asistenci při přípravě plánu převzetí a následné integrace cílové společnosti a v případě potřeby asistujeme i s integrací samotnou. Náš tým má zkušenosti s postakvizičními integracemi společností různých velikostí napříč mnoha odvětvími.

Podpora při odštěpení

Obdobně jako při integracích náš tým umí pomoci klientům v případě, že se rozhodnou odštěpit část společnosti. Podporujeme klienty v oblasti plánovaní i implementace carve-outu napříč všemi funkcemi společnosti (výroba, prodej, HR, finance, IT a další).

Kontaktujte nás

Jan Kudlák

Jan Kudlák

Assistant Director

Jan je Assistant Director týmu M&A strategie a post-merger integrace. Jako lídr TMT skupiny v Deloitte Czech republic se specializuje na oblast telekomunikací, kde má více než 16 let zkušeností v mana... více