Řešení

Legal Managed Services

Experience the Future of Law. Today

Řada právních oddělení jen těžko hledá rovnováhu mezi svými každodenními povinnostmi a snahou věnovat se významným a hodnotným iniciativám. Deloitte Legal využívá svou celosvětovou působnost, zkušenosti z poradenství, technologie a alternativní řešení, aby pomohla klientům dosáhnout klíčových cílů, jako např. efektivní poskytování velkého objemu služeb, transparentnost a předvídatelnost nákladů a efektivnější řízení rizik, dodržování předpisů a dohled.

Naše služby zahrnují:

Řízení právní společnosti

Právní prostředí se mění nebývalou rychlostí. Zavedení mnoha pravidel automatické výměny právních informací spojených s transparentností dat změnilo způsob řízení podnikových zdrojů. Deloitte má schopnost zajistit dodržování předpisů na globální úrovni. Služby Deloitte Legal v oblasti korporátního a právního řízení kombinují globální know-how a místní zkušenost v jurisdikcích po celém světě.

Služby zahrnují: 

 • Posouzení korporátních dokumentů
 • Zajištění souladu s právními předpisy
 • Řízení firemních dat
 • Revize corporate governance
 • Korporátní změny
 • Zjednodušení struktury korporace
 • Ad-hoc právní poradenská činnost

 

Rychle se měnící prostředí vyžaduje akci

V tomto kontextu čelí mnoho světových firem s přeshraniční působností řadě výzev spojených s řízením korporace a dodržováním právních a jiných požadavků a pravidel. 

Soulad s předpisy ovlivňuje v právních odděleních také způsob přemýšlení o změně. Mnoho světových firem využívá nové schopnosti, technologie a provozní modely, aby tyto požadavky splnilo.

Co řízení právního subjektu zahrnuje

image

Ostatní služby řízené právním oddělením:

 • Řízení životního cyklu smluv
 • Přezkum a správa právní dokumentace
 • Řízení právních projektů
 • Personální obsazení právních pozic
 • Mapování právních regulací
 • Jakékoli outsourcované služby z právního odvětví

legal-corporate-law

Kontaktujte nás

Martin Bohuslav

Martin Bohuslav

Managing Partner | Advokát

Martin Bohuslav je vedoucím partnerem advokátní kanceláře Deloitte Legal. Zaměřuje se na řízení komplexních transakcí, projektů a restrukturalizací. Specializuje se na právní prověrky (due dilligence)... více