banner

Tiskové zprávy

AI v boji proti Alzheimerově chorobě i rakovině. Deloitte pokračuje v partnerství s INDRC

Praha, 4. června 2024 - Již třetím rokem trvá spolupráce Deloitte s neziskovým vědeckým institutem Neurodegenerative Disorders Research Center (INDRC), jehož hlavním posláním je výzkum lidského mozku a pomoc v nalezení inovativních a efektivních postupů prevence vzniku a léčby neurodegenerativních onemocnění. Tato platforma propojuje neurovědu s přístupy pokročilých metod strojového učení (ML) a umělé inteligence (AI). 

„V bitvě nejen s Alzheimerovou chorobou, ale i některými dalšími neurodegenerativními onemocněními narazilo lidstvo na své hranice. Pokud umělou inteligenci správně uchopíme, může nám tuto hranici pomoct výrazně posunout a otevřít nové cesty poznání i léčení,” říká Lenka Uldrijanová, ředitelka INDRC.

Jedním ze členů správní rady nově vzniklého Institutu INDRC se v roce 2021 stal Milan Kulhánek, partner poradenských služeb ve společnosti Deloitte. „Co považuji za nejvíce fascinující, je spojit nejlepší odborníky ze dvou oddělených světů, jako je neurověda a umělá inteligence, a dosáhnout tak průlomů, o kterých se dříve ani nezdálo. Témata léčby a prevence Alzheimerovy nemoci a dalších neurodegenerativních onemocnění jsou totiž pro Deloitte velmi důležitá, nejen proto, že se někdy týkají i řady našich klientů, zaměstnanců nebo jejich rodin. To je důvodem, proč jsme se rozhodli tento výzkum podpořit,“ vysvětluje Milan Kulhánek z Deloitte. 

Spolupráce předních specialistů z České republiky, Evropy a USA začala na mezinárodní odborné konferenci, která proběhla v září 2022 v Praze. Akce se konala za podpory společnosti Deloitte a sešli se na ní odborníci z oblasti neurologie, neurovědy, strojového učení a experti z oblasti umělé inteligence, například zástupci německého centra pro umělou inteligenci DFKI, Vrije univerzity v Amsterdamu, pražské ČVUT, Masarykovy univerzity v Brně, Vysoké školy báňské v Ostravě, fakultních nemocnic v Motole a u sv. Anny v Brně. 

V roce 2023 již vědecká rada Institutu čítala na 24 členů, expertů ve svých oborech a byly zformulovány konkrétní vědecké projekty, kterými se Institut zabývá.

„I díky partnerství Deloitte se INDRC stal významnou neziskovou organizací, která dbá na dodržování platné legislativy ČR, má transparentní řízení a může lépe navazovat spolupráci na mezinárodní úrovni, což je u tohoto tématu naprosto klíčové,“ doplňuje Milan Kulhánek z Deloitte.

Čtyři základní pilíře INDRC:

  • Propojit biologické vědy a medicínu s přístupy umělé inteligence při studiu zdravého a nemocného mozku jako předpoklad pro účinnější diagnostiku a léčbu neurodegenerativních poruch
  • Podpora inovací, které mají reálný dopad na společnost a lidstvo
  • Hledání nových způsobů účinné prevence a léčby vážných mozkových onemocnění
  • Zvýšení hodnoty vědeckých znalostí na celém světě poskytováním kvalitních stipendijních programů a nezávislých výzkumných projektů i etablování mezinárodní komunity vědců, institucí a organizací

 

Společnost INDRC byla založena v roce 2021 v Praze MUDr. Martinem Tolarem, Ph.D. INDRC sdružuje přední odborníky z oblasti neurodegenerace a umělé inteligence s cílem dosáhnout průlomu v léčbě a prevenci Alzheimerovy choroby a dalších neurodegenerativních poruch. INDRC je soukromý neziskový vědecký institut s transparentním modelem řízení do které jsou zapojeny výzkumné ústavy, kliniky a univerzity. 

Považujete tyto informace za užitečné?