scissors

Služby

Služby v oblasti řízení regulatorního rizika

Společnost Deloitte pomáhá organizacím předvídat a přizpůsobovat se změnám v regulatorním prostředí, a aplikovat lepší přístupy a postupy, umožňující se efektivně vypořádat se širokým spektrem regulatorních požadavků a rizik. V úzké spolupráci s dohledovými orgány pomáháme klientům s účinnou nápravou situací, kdy je identifikován nesoulad s regulatorními požadavky.

Naše služby

Regulatorní strategie – vyvíjíme strategie plnění regulatorních požadavků, přístupy a procesy, které umožňují proaktivní posouzení regulatorních trendů a možných dopadů na obchodní model našich klientů.

Reakce na regulatorní výzvy – pomáháme klientům reagovat na specifické nedostatky v jejich compliance programech, často iniciovaných aktuální výtkou dohledového či regulačního orgánu, nebo hrozbou takové výtky či postihu.

Regulatorní soulad – pomáháme klientům při navrhování, vyhodnocení a transformaci jejich podnikových compliance programů, aby byla zajištěna ochrana hodnoty společnosti a tvorba konkurenční výhody.

Centrum pro strategie v oblasti regulace

Centrum pro  strategie v oblasti regulace společnosti Deloitte soustřeďuje expertní znalosti a nabízí komplexní poradenství, jeho primárním úkolem je pomáhat klientům předvídat změny v oblasti regulace a reagovat s jistotou na strategické i celkové dopady širokého spektra lokálních i nadnárodních regulatorních předpisů.

center for regulatory strategy

Kontakt

Pavel Šiška

Pavel Šiška

Vedoucí partner

Pavel je vedoucím partnerem oddělení poradenských služeb společnosti Deloitte Česká republika od roku 2013. Pavel se dlouhodobě věnuje propojování businessu a IT, analytice a inovacím. Z hlediska odvě... více