scissors

Služby

Služby v oblasti řízení regulatorního rizika

Společnost Deloitte pomáhá organizacím předvídat a přizpůsobovat se změnám v regulatorním prostředí, a aplikovat lepší přístupy a postupy, umožňující se efektivně vypořádat se širokým spektrem regulatorních požadavků a rizik. V úzké spolupráci s dohledovými orgány pomáháme klientům s účinnou nápravou situací, kdy je identifikován nesoulad s regulatorními požadavky.

Naše služby

Regulatorní strategie – vyvíjíme strategie plnění regulatorních požadavků, přístupy a procesy, které umožňují proaktivní posouzení regulatorních trendů a možných dopadů na obchodní model našich klientů.

Reakce na regulatorní výzvy – pomáháme klientům reagovat na specifické nedostatky v jejich compliance programech, často iniciovaných aktuální výtkou dohledového či regulačního orgánu, nebo hrozbou takové výtky či postihu.

Regulatorní soulad – pomáháme klientům při navrhování, vyhodnocení a transformaci jejich podnikových compliance programů, aby byla zajištěna ochrana hodnoty společnosti a tvorba konkurenční výhody.

Centrum pro strategie v oblasti regulace

Centrum pro  strategie v oblasti regulace společnosti Deloitte soustřeďuje expertní znalosti a nabízí komplexní poradenství, jeho primárním úkolem je pomáhat klientům předvídat změny v oblasti regulace a reagovat s jistotou na strategické i celkové dopady širokého spektra lokálních i nadnárodních regulatorních předpisů.

center for regulatory strategy

Naše ocenění v oblasti řízení regulatorních rizik

Společnost Deloitte byla firmou Gartner označena za globálního lídra poradenských služeb v oblasti řízení rizik.
Společnost Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL) s potěšením oznamuje, že firma Gartner, jedna z předních světových společností zabývající se výzkumem informačních technologií a poradenstvím, ve své nedávno uveřejněné zprávě z listopadu 2015 s názvem Magic Quadrant for Risk Management Consulting Services, Worldwide jmenovala společnost Deloitte lídrem a umístila Deloitte na nejvyšší příčku jako vizionáře a implementátora změn v poradenských službách v oblasti řízení rizik.

Společnost IDC jmenovala Deloitte globálním lídrem poradenských služeb v oblasti řízení rizik.
Společnost Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL) s potěšením oznamuje, že firma International Data Corporation (IDC) ve své zprávě s názvem IDC MarketScape: Worldwide Risk Advisory Consulting Services 2015 Vendor Assessment (srpen 2015) jmenovala Deloitte celosvětovým lídrem pro poradenské služby v oblasti řízení rizik.

awards

Kontakt

Ondřej Veselovský

Ondřej Veselovský

Ředitel

Ondřej Veselovský je ředitelem ve společnosti Deloitte Česká republika, kde vede tým specializující se na poradenství v oblasti řízení rizik a regulace institucím poskytujícím finanční služby. Disponu... více