scissors

Služby

Služby v oblasti řízení regulatorního rizika

Společnost Deloitte pomáhá organizacím předvídat a přizpůsobovat se změnám v regulatorním prostředí, a aplikovat lepší přístupy a postupy, umožňující se efektivně vypořádat se širokým spektrem regulatorních požadavků a rizik. V úzké spolupráci s dohledovými orgány pomáháme klientům s účinnou nápravou situací, kdy je identifikován nesoulad s regulatorními požadavky.

Naše služby

Regulatorní strategie – vyvíjíme strategie plnění regulatorních požadavků, přístupy a procesy, které umožňují proaktivní posouzení regulatorních trendů a možných dopadů na obchodní model našich klientů.

Reakce na regulatorní výzvy – pomáháme klientům reagovat na specifické nedostatky v jejich compliance programech, často iniciovaných aktuální výtkou dohledového či regulačního orgánu, nebo hrozbou takové výtky či postihu.

Regulatorní soulad – pomáháme klientům při navrhování, vyhodnocení a transformaci jejich podnikových compliance programů, aby byla zajištěna ochrana hodnoty společnosti a tvorba konkurenční výhody.

Centrum pro strategie v oblasti regulace

Centrum pro  strategie v oblasti regulace společnosti Deloitte soustřeďuje expertní znalosti a nabízí komplexní poradenství, jeho primárním úkolem je pomáhat klientům předvídat změny v oblasti regulace a reagovat s jistotou na strategické i celkové dopady širokého spektra lokálních i nadnárodních regulatorních předpisů.

center for regulatory strategy

Kontakt

Nik Černomorský

Nik Černomorský

Ředitel

Nik Černomorský je ředitelem v oddělení Consultingu společnosti Deloitte Česká republika. Vede poradenský tým pro oblast řízení rizik a tým specializovaný na Governance, Risk and Compliance (GRC) tech... více