Případová studie

Location Intelligence – na souřadnicích záleží 

Myšlenka Location Intelligence (LI) dodává podnikání další perspektivu. Jen těžko bychom hledali organizaci, která ke zlepšení služeb zákazníkům nevyužívá Location Intelligence. Od jednoduché retargetingové reklamy na základě polohy až po řešení složitých problémů se aplikace různých přístupů pro optimalizaci Location Intelligence uplatňuje ve všech oblastech (různá odvětví, přístup zaměřený na zákazníka, digitalizace, atd.).

Využijte svá data naplno v kombinaci s open-source daty

Location Intelligence se získává kombinací dat klienta a geoprostorových dat z otevřených zdrojů (Open-source data) za účelem vytvoření prediktivního modelu pro nejrůznější byznys analýzy. Její prospěšnost se netýká jen ride-hailingových  služeb, hloubku a rozsah konceptu lze aplikovat také na mnoho jiných odvětví a případů užití.   

Location Intelligence - The business of Where
Než se však zaměříme na případovou studii, níže uvádíme hlavní přínosy přístupu LI: 
  • LI pomáhá našim klientům objevovat vzorce nebo upozornění díky prediktivním modelům (na základě umělé inteligence, atd.), umožňuje nahlédnout na složité vazby a chápat podnikání v kontextu prostoru.
  • Kombinací interních dat klienta, externích dat (a případně doplněním řešení o interní Deloitte data a srovnávací analýzy) dokáže LI rozpoznat mnohem více než klasické dashboardy či reporty jako výsledek řešení Business Intelligence (BI). Vložením dat do časoprostorového kontextu můžeme nalézt odpovědi na ty nejzákladnější otázky. 
  • LI nám umožňuje získat kritické poznatky, které mohou uživatelům poskytnout rozhodnutí založená na datech a podpořit přístup k monetizaci dat ve společnosti. 

 

Optimizations of Physical Touchpoints

Živá ukázka
image

Případová studie: Přístup k optimalizaci kontaktních míst

V dnešní době mění digitalizace a transformace podnikání původní vnímání obchodu – naši klienti a jejich zákazníci čím dál méně využívají fyzická kontaktní místa. „Fyzická kontaktní místa“ (fyzické touchpointy) můžeme  chápat jako jakýkoli způsob, jakým zákazníci mohou osobně komunikovat s obchodní organizací. S klesajícím zájmem se optimalizace těchto míst přímo nabízí. 

Vítaná pomoc – Location Intelligence s využitím analýzy geoprostorových dat

Analýza geoprostorových dat zlepšuje chápání, vhled a rozhodování. Díky přidání vrstev zeměpisných dat do inteligentní mapy nebo dashboardu mohou organizace použít zpravodajské nástroje ke zjištění, kde se nachází větší počet zákazníků, jejich rozmístění, ziskovost jednotlivého místa, fyzická kontaktní místa konkurence, atd. V rámci digitální transformace se mnoho organizací spoléhá na technologii geografického informačního systému (GIS), která umožňuje vytvořit Location Intelligence.   

Po zahrnutí prostorových dat do analýzy jsme zkombinovali interní a externí data a vytvořili užitečný monitorovací nástroj:

Výsledkem je, že naši klienti pak mohou o svém podniku rozhodovat na základě dat a přidávat k nim geoprostorová data. 

I v případě, že váš podnik již má robustní síť poboček, prodejen nebo jiných zákaznických kontaktních míst, Location Intelligence může být vhodným nástrojem pro její optimalizaci. Někdy je potřeba učinit těžká rozhodnutí jako např. snížení počtu poboček, zvláště pokud došlo k významným změnám na trhu nebo plánujete sloučení více sítí poboček. 

Díky tomuto řešení může klient získat: 

  • Potenciál pro nové výnosy ve formě nových příležitostí, zákazníků, atd.
  • Úsporu nákladů a vyšší efektivitu při optimalizaci podniku.
  • Jasný přehled o podnikání díky efektivnímu využití geografických dat a/nebo zobrazení v reálném čase. 
  • Zrychlení rozhodnutí založených na datech nebo zrychlení digitální transformace díky kombinaci klientských dat a geodat. 

Prostřednictvím optimalizace poboček budete moci analyzovat svou současnou síť poboček na základě polohy poboček, zákazníků, konkurence nebo jiných údajů. To vám pomůže zjistit, zda jednotlivé pobočky naplňují svůj potenciál stanovený na základě poznatků o poloze. S poskytnutou analytikou se snadněji rozhodnete, co udělat, zda pobočku uzavřít, sloučit některá kontaktní místa nebo upravit otevírací provozní hodiny. 

Považujete tyto informace za užitečné?