Řešení

Daňové odpočty na výzkum a vývoj

Asistence při přípravě a zpracování dokumentů pro uplatnění daňového odpočtu na výzkum a vývoj

Identifikace vhodných činností výzkumu a vývoje a příprava podkladů pro uplatnění daňového odpočtu bývá pro firmy náročným úkolem, ve kterém se často neorientují, případně pro jehož administrativní zajištění nemají potřebné zdroje. V Deloitte poskytujeme klientům asistenci v rámci celého procesu uplatnění daňového odpočtu od posouzení vhodných projektů a nákladů přes přípravu dokumentace žádosti až po znalecký posudek.

Využijte možnost snížení vašeho daňového základu o operativní náklady na výzkumné nebo vývojové aktivity

  • Vyvíjíte nebo inovujete vlastní produkty, výrobní procesy nebo software?
  • Provádíte zakázkový výzkum či vývoj?
  • Máte kladný daňový základ nebo jej očekáváte?
  • Máte významné operativní výdaje jako mzdy, materiál a odpisy na výzkum či vývoj?
  • Uplatňujete daňový odpočet a potřebujete nezávislou revizi nebo zastupování při kontrole ze strany státních orgánů?

Kombinací odborných znalostí daňové problematiky, zkušeností sdílených v rámci globální sítě Deloitte a spolupráce vysoce kvalifikovaných odborníků dokážeme identifikovat a zvážit veškeré aspekty uplatnění daňového odpočtu na výzkum a vývoj. Naše mezinárodní zkušenosti tak umožňují maximalizovat benefit při provádění činností výzkumu a vývoje u mezinárodních korporací. V České republice je naše odbornost v této oblasti potvrzena jmenováním společnosti Deloitte znaleckým ústavem.

Každý rok spolupracujeme s více než 100 klienty, kteří dohromady uplatňují více než 1,5 miliardy Kč nákladů každé zdaňovací období, čímž získávají daňové zvýhodnění více než 250 milionů Kč ročně.

Jaké služby vám můžeme nabídnout?

  • Zpracování a revize dokumentace a kontrola nákladů identifikovaných pro uplatnění daňového odpočtu
  • Identifikace činností výzkumu a vývoje v souladu s daňovou legislativou a příprava dokumentace při uplatnění daňového odpočtu
  • Příprava interní směrnice pro vykazování nákladů na výzkum a vývoj
  • Znalecké posouzení souladu činností v rámci projektu výzkumu a vývoje s legislativními požadavky
  • Analýza příležitostí mezinárodní optimalizace nákladů na výzkum a vývoj

Kontaktujte nás

Martin Schulz

Martin Schulz

Senior Manažer

Martin je senior manažerem v daňovém oddělení společnosti Deloitte. Před nástupem do společnosti Deloitte absolvoval magisterské studium na Fakultě strojní ČVUT v Praze se zaměřením na mechaniku a mec... více