Spotřební daně

Řešení

Spotřební daně

Oblast spotřebních daní a tak zvaných energetických daní bývá pro společnosti podnikající v určitých odvětvích jednou z klíčových oblastí. Objem finančních prostředků vázaných ve spotřebních daních a nutnost plnění podmínek pro získání nejrůznějších povolení nezbytných pro podnikání v odvětví vyžadují, aby tato oblast a související procesy byly pod permanentní kontrolou managementu společností.

Kontinuální legislativní vývoj a podvody, kterými byla tato daňová oblast zasažena, jsou důvodem, pro který si spotřební a energetické daně zasluhují zvláštní pozornost. Striktní dohled celní správy navíc nezřídka vede k dramatickým zásahům do provozu společností například formou zabavení zboží, zmrazení prostředků na účtech, odebrání nezbytných povolení nebo podání trestních oznámení na statutární zástupce společností. Deloitte proto v této souvislosti nabízí rozsáhlé zkušenosti a odborníky, kteří vám umožní mít spotřební a energetické daně pod kontrolou.

Zajištění povolení

Potřebujete zřídit daňový sklad? Máte možnost nakupovat suroviny osvobozeně od spotřební daně? Pomůžeme vám získat nezbytná povolení, která nutně potřebujete pro své podnikání. Budeme řídit celý povolovací proces a komunikovat s celní správou tak, aby žádost o povolení byla co nejrychleji vyřízena. Naše zkušenosti vám umožní vyhnout se chybám, které mohou celý proces zdržet nebo způsobit zamítnutí žádosti.

Poradenské služby

Oblast spotřebních a energetických daní je v Evropské unii harmonizována. Sledujeme proto nejen vývoj tuzemský předpisů, ale i judikaturu Soudního dvora Evropské unie a legislativní záměry Komise.

Úspory na energetických daních

Množství výrobních procesů v oblasti výroby elektřiny, metalurgie či mineralogie může být osvobozeno od placení daně z elektřiny, plynu nebo pevných paliv. Naši odborníci zanalyzují váš výrobní proces a připraví žádost o povolení, které vám umožní nakupovat elektřinu, zemní plyn či uhlí bez daně. Pomůžeme vám rovněž nastavit proces evidence spotřeby energetických produktů a podávání daňových přiznání.

Zatřídění zboží pro účely spotřebních daní
Bezchybné zatřídění je klíčovým předpokladem pro správné uplatnění spotřební daně, případně daňových zvýhodnění a osvobození. Chyby v zatřídění, především v oblasti uhlovodíkovým paliv a maziv či alkoholických nápojů, mohou mít fatální následky vedoucí k rozsáhlým daňovým nedoplatkům či vyvozování trestní odpovědnosti statutárních zástupců. Naopak může správné zatřídění vést ke snížení daňové sazby, možnosti využít osvobození či k jednodušší administrativě. Naši odborníci na zatřiďování zboží vám rádi pomohou zatřídit nové produkty nebo prověřit zatřídění stávajících výrobků.

Interní audit

Řízení spotřebních daní ve společnosti je vysoce specializovaná činnost, která vyžaduje odborné znalosti a pečlivé nastavení interních procesů a informačního systému. Pokud máte sebemenší pochybnost, zda jsou spotřební daně ve vaší společnosti uplatňovány v souladu se zákonem či zda jsou související procesy správně nastavené, náš tým specialistů je pro vás zreviduje. Během několika týdnů můžete získat nezávislý pohled na kvalitu řízení spotřebních daní ve své společnosti a naše doporučení na zlepšení.

Kontakt

Adham Hafoudh

Adham Hafoudh

Vedoucí partner

Adham Hafoudh je vedoucím partnerem daňového a právního oddělení společnosti Deloitte Česká republika. Zaměřuje se zejména na DPH a má rozsáhlé zkušenosti se strukturováním DPH při mezinárodních obcho... více