Tax management consulting

Řešení

Daňové poradenství

Management rizik

Prakticky každá obchodní transakce má určité daňové důsledky a ve stále náročnějším globálním prostředí je řízení daňových povinností stále složitější. S tím, jak Česká republika harmonizuje svou daňovou legislativu s právním prostředím EU, implementuje opatření proti daňovým únikům. Zároveň však usiluje o zachování konkurenceschopnosti, proto v této oblasti dochází k neustálým změnám. Společnosti, které se nechtějí dát vývojem daňové legislativy zaskočit, více a více využívají odborné poradenství, které jim poskytne komplexní řešení a předejde daňovým rizikům.

Skoncujte s obavami z daní

Náš globální přístup, efektivitě poskytované služby a důraz na kvalitu i přidanou hodnotu, nám umožňuje vaší společnosti pomoci jednou provždy skoncovat s obavami z daní. Naši specialisté s odpovídající technickou znalostí a praktickou zkušeností vás budou nejen pravidelně informovat o všech novinkách, které by mohly mít vliv na aktivity vaší společnosti, ale pomohou vám také správně rozpoznat jejich význam a začlenit vhodnou daňovou strategii do vašeho podnikatelského plánu.

 • Poskytujeme poradenství na globální úrovni v oblasti přímých i nepřímých daní týkající se plnění daňových povinností a daňových kontrol.
 • Poradíme vám v oblasti uchovávání dat, správy účetních, daňových i jiných dokumentů a stanovení priorit při nastavování kontrolních mechanismů.

Naše týmy se specializují na služby pro různé sektory podnikání (finanční instituce, výrobní a telekomunikační společnosti, společnosti podnikající v médiích a technologiích, realitní a developerské společnosti, klienti z oboru energetiky, zdrojů a infrastruktury a další). Kdykoli je to potřeba, zapojujeme do projektu právníky, účetní, znalce nebo konzultanty s danou specializací (IT, HR a další).

 • Poradíme vám s nastavením obchodního modelu.
 • Zvážíme za vás případná rizika a najdeme pro ně vhodné řešení.
 • Pomůžeme vám s úspěšnou implementací a kontrolou jejího správného fungování.

Díky spojení specialistů v Deloitte a úzké spolupráci s vámi, našimi klienty, přinášíme praktická řešení vašich podnikatelských potřeb jak v České republice, tak kdekoliv na světě.

Přímé daně

Naši daňoví specialisté propojují znalosti z oboru daní, účetnictví a obchodního práva i zkušenosti s praktickou aplikací příslušných zákonů. Služby poskytují malým i velkým společnostem díky silnému zázemí firmy, která má své pobočky po celém světě. Naše komplexní daňové služby umožňují klientům soustředit se na vlastní podnikání, zefektivnit své provozní činnosti a snižovat daňová rizika bez ohledu na místo svého působení. Velkou výhodou jsou individuální řešení šitá na míru tak, aby splňovala konkrétní požadavky a potřeby jednotlivých klientů.

Poradíme vám například s:
 • metodikou a výpočtem splatné i odložené daně,
 • daňovým režimem odpisů, pořízením a vyřazením hmotného i nehmotného majetku,
 • problematikou daňových rezerv a opravných položek,
 • daňovou (ne)uznatelností nákladů,
 • daňovým režimem operací s vlastním kapitálem,
 • daňovými dopady vnitroskupinových transakcí (běžných obchodních i mimořádných),
 • otázkami k režimu zdanění zaměstnanců a jejich benefitů na straně společnosti,
 • daní z nemovitých věcí a daňovými dopady při jejich převodu,
 • se silniční daní.

Rozvíjíme datovou analytiku a pomáháme s integrací systémů tak, aby procesy se zpracováním daňové agendy pomáhaly ušetřit váš čas i prostředky.

Rychlá konzultace (hot-line servis)

Tato služba zajišťuje každodenní odbornou podporu při uplatňování různých daňových zákonů v rámci běžných podnikatelských činností.

Daňové služby přesně na míru

Poskytujeme odborné poradenství a konzultace v různých oblastech korporátních daní z českého i mezinárodního hlediska. Náš tým odborníků zohlední konkrétní podmínky i plánované změny v daňové legislativě a pomůže vám při hledání správného daňového řešení.

Kombinujeme znalosti a vědomosti specialistů z různých oborů podle konkrétních potřeb našich klientů. Proto poskytujeme prvotřídní daňové poradenské služby na míru např. finančním institucím, společnostem v oblasti energetiky, start-upům, developerům a dalším.

V týmu daňových poradců máme odborníky na otázky související s automatickou výměnou daňových informací, kteří mají rozsáhlé znalosti a zkušenosti z oblasti mezinárodní regulace FATCA, CRS (Common Reporting Standard) a požadavky na tzv. kvalifikované zprostředkovatele (Qualified Intermediary).

Kontakt

Jaroslav Škvrna

Jaroslav Škvrna

CEO Deloitte CE | Partner Deloitte ČR

Jaroslav Škvrna zastává od 1. června 2020 roli CEO Deloitte Central Europe. Vedle toho působí jako partner daňového a právního oddělení Deloitte v České republice. V Deloitte působí již od roku 1995. ... více

Marek Romancov

Marek Romancov

Partner

Od roku 1997 se Marek intenzivně věnuje problematice transferových cen, v rámci své praxe se podílel na realizaci mnoha projektů v ČR a v CE regionu. Zaměřuje se na poskytování poradenství v oblasti d... více

Tomas Seidl

Tomas Seidl

Partner

Tomas je partnerem daňového a právního oddělení společnosti Deloitte ČR. Vystudoval Ekonomickou fakultu Erasmovy univerzity v Rotterdamu. Poskytuje odborné služby nadnárodním společnostem, investorům ... více