Vedení účetní agendy

Řešení

Vedení účetnictví

Účetnictví vedeme dle českých předpisů, nebo dle účetních metod obecně uznávaných (US GAAP, UK GAAP, IFRS), nebo dle skupinových účetních metod definovaných klientem. Vedení účetnictví pro síť Vašich poboček v České republice a v zahraničí zajistíme z jednoho místa a poskytneme jednotný reporting pro všechny země. Lokální povinnosti zabezpečíme v součinnosti s pobočkami Deloitte v daných zemích.

Manažerský Reporting

Sadu manažerských reportů na měsíční, čtvrtletní, roční, nebo jinak definované bázi poskytneme pravidelně přesně dle Vašich požadavků. V případě potřeby můžeme sami navrhnout design a strukturu reportů pro Vás. Reporting zajistíme pravidelně vždy v přesně dohodnutých dnech, přičemž reportovací den může být stanoven již na první pracovní den následujícího měsíce.

Statutární reporting

Statutární účetní závěrku zpracujeme přesně v souladu s požadavky české legislativy. Můžeme zajistit přípravu výroční zprávy a ve spolupráci s právním oddělením zajistíme zpracování zprávy o vztazích a ostatní právní dokumenty nutné pro splnění ročních reportovacích povinností. V případě povinnosti ověření závěrky auditu spolupracujeme s auditorem a poskytneme veškeré informace a podklady.

Správa daňových záležitostí

Připravujeme všechna daňová přiznání (DPH, daň z příjmů, silniční daň, apod.) a odeíláme je finančnímu úřadu na základě plné moci. Upozorňujeme klienty na splatnost daní a poskytujeme detailní informace k provedení platby. Pravidelně informujeme o všech důležitých aspektech přípravy daňových přiznání.

Další reportovací povinnosti

Připravujeme všechny další výkazy a zprávy, pro které může klientům vzniknout povinnost, jako jsou například výkazy pro Český statistický úřad, nebo pro Českou národní banku.

Prověrka účetnictví

Pro klienty, kteří zabezpečují vedení účetnictví vlastními prostředky, můžeme zajistit pravidelnou kontrolu účetnictví například na měsíční nebo jiné bázi, nebo asistovat při řešení dílčích záležitostí, jako jsou rekonciliace, nastavení systému, nastavení procesů apod.

Kontakt

Zbyněk Brtinský

Zbyněk Brtinský

Partner

Zbyněk Brtinský je partnerem divize společnosti Deloitte specializující se na outsourcing podnikových procesů (BPS) a BPS leaderem pro oblast střední Evropy. Je členem britské Asociace autorizovaných ... více