Lidé

Ondřej Valošek

Poradenské služby

Ředitel

Ondřej Valošek

Ondřej je zkušený manažer ve společnosti Deloitte. Osm let pracoval v oblasti Management Consulting se zaměřením na strategie a provoz. Je jedním z vedoucích pracovníků týmu pro oblast dopravy se sídlem v Praze.

Mimo jiné je také zodpovědný za klíčové klienty zejména v oblasti dopravy v ČR. Pro rozvoj dopravních systémů se zaměřuje na plánování dopravy, podporu klientů při implementaci IT/technologií nebo zvyšování prodejní stránky.

Během své praxe působil u významných klientů, jako jsou Správce železniční dopravní cesty ČR, České dráhy, Dopravní podnik hl. m. Prahy, Česká pošta, Správce pražské integrované dopravy, hlavní město Praha, město Bratislava a Ministerstvo dopravy ČR.

Ondřej je držitelem magisterského titulu z Fakulty dopravní ČVUT v Praze.

Ondřej Valošek