Lidé

Petra Závalová

Daňové oddělení

Manažerka

Petra Závalová

Petra Závalová je celní expertkou s více než s 15ti letou praxí s rozsáhlými znalostmi v oblasti celního práva. Do společnosti Deloitte nastoupila v březnu 2012 a je zodpovědná za celní projekty v České republice a na Slovensku. Před nástupem do společnosti Deloitte pracovala více než 8 let na Generálním ředitelství cel, kde se věnovala problematice sazebního zařazování zboží. V této oblasti rovněž zastupovala Českou celní správu při jednáních Výboru pro celní kodex při Evropské komisi v Bruselu. Petra se v rámci svého působení ve společnosti Deloitte zaměřuje především na problematiku sazebního zařazování zboží, původu zboží, implementaci celních režimů. Petra rovněž vede klientské workshopy a zastupuje klienty v průběhu následných kontrol prováděných celní správou. Petra má také bohaté zkušenosti s určováním sazeb DPH a k jejím klientům patří jak nadnárodní, tak lokální společnosti z nejrůznějších oborů.

Petra Závalová