Lidé

Tomáš Strašák

Poradenské služby Actuarial & Insurance Solutions

Ředitel

Tomáš Strašák

Tomáš je ředitelem v oddělení Actuarial & Insurance Solutions zodpovědným za oblast pojistné matematiky. Má 15 let zkušeností s vedením poradenských projektů pro pojišťovny a penzijní fondy ve střední a západní Evropě. Tomáš se zaměřuje na projekty v oblasti IFRS 17, produktové profitability a segmentaci, ocenění pojistných portfolií, Solvency II nebo řízení rizik.

Tomáš vystudoval matematicko-fyzikální fakultu UK v Praze a je držitelem osvědčení České společnosti aktuárů.  

Tomáš Strašák