Posted: 06 Oct. 2023 4 min.

Hvad bliver succesopskriften for fremtidens bedst ledede virksomheder?

Topic: God selskabsledelse

Hvert år kårer Deloitte ’Best Managed Companies’ – de bedst ledede mellemstore virksomheder i Danmark. Det har vi gjort i fem år.

Vi har set fælles tendenser og mønstre forankret i virksomhedernes strategi, vision og ledelse, og vi er på sporet af nogle af de trends, der med høj sandsynlighed bliver uundgåelige for virksomheder at forholde sig til i de kommende år.

Derfor er det passende at kigge i krystalkuglen og reflektere over dette spørgsmål: Hvad bliver der krævet af de virksomheder, som gerne vil være Danmarks bedst ledede i fremtiden?

Kriser og geopolitik vender op og ned på virkeligheden
I en verden præget af nye verdensdagsordner og ’black swan events’ er virksomheder mere end nogensinde før på udforskning i ukendt territorium.

I løbet af få år har vi har været vidne til altoverskyggende begivenheder som COVID-19 og krigen i Ukraine, og selvom disse har ændret tilværelsen på et øjeblik, har vi set, hvordan virksomheder er kommet stærkere ud af kriserne og har vendt konsekvenserne fra udfordringer til muligheder.

I årets Best Managed Companies så geopolitik dagens lys som et nyt tema. For bare to år siden var det ikke på radaren. Nu er det et nødvendigt perspektiv i mange, større beslutninger.

Tidligere antagelser om global stabilitet er blevet udfordret. Vi har haft et narrativ om, at vi kan løse vores problemer i fællesskab. Men verden er ikke længere den samme, og virksomheder skal tænke geopolitik ind i deres strategi.

Outsourcing, der har været den oplagte vej mod omkostningsbesparelser, er måske ikke ligeså oplagt længere. Vi skal i højere grad søge mod plan B’er og alternative overvejelser. Spørgsmålet er, hvordan virksomheder vil håndtere dette nye, komplekse landskab og finde måder at sikre deres operationelle modstandsdygtighed på.

ESG og AI – integreret eller adskilt?
Igennem årene har vi set digitalisering gå fra at være et særskilt projekt i virksomheder til at gennemsyre alle aktiviteter som en integreret del af virksomheders DNA. Det samme ser ud til at være på vej for bæredygtighed.

Vi ser nemlig tegn på, at bæredygtighed, eller ESG, endelig er ved at grave sig ordentligt ind i virksomheders maskinrum. Mens vi før har talt om ESG som et minimumskrav for virksomheder, ser vi nu, hvordan det bliver en drivkraft for innovation og forretningsudvikling.

Men får vi alle virksomheder med på bølgen? Bliver ESG en fælles katalysator for virksomheders evne til at tilpasse sig og innovere? Vi er nået et stykke vej på bæredygtighedsagendaen, men der ligger stadig masser af uforløst potentiale og ubesvarede spørgsmål.

Vi kan heller ikke undgå at adressere kunstig intelligens (AI). Vil AI følge samme mønster som digitalisering og bæredygtighed? Vi ser løsninger som ChatGPT drøne derudaf, imens virksomheder og institutioner kæmper med at kontrollere brugen af det.

Men hvilken vej er egentlig den rigtige at gå? Hvornår og i hvilket tempo bliver AI en uundgåelig komponent i virksomheders aktiviteter? Og forbliver det i en separat enhed, indtil det er modent nok til integration?

Sæt det lange lys på
I dette års Best Managed Companies gik alle de klassiske dyder igen blandt virksomhederne: et klart formål, agilitet og innovation, stærk eksekvering og ledelse, kultur og følgeskab samt ordentlighed.

Vi så også et stort fokus på at styrke og drive den kortsigtede performance. Det er selvfølgelig essentielt og vigtigt, men jeg håber også at se flere og flere virksomheder turde sætte det lange lys på og skabe ambitioner, der rækker ud over de kortsigtede målsætninger.

Så hvordan vil virksomhederne ikke kun tilpasse sig de skiftende landskaber, men også omfavne fremtiden med nysgerrighed og åbenhed? Hvordan vil virksomheder i morgen reagere på de udfordringer, der dukker op? Og hvilke muligheder vil de opdage undervejs? Dét er noget af det, jeg er meget nysgerrig på at finde svar på i de kommende år.

Forfatter spotlight

Lars Nygaard Bertelsen

Lars Nygaard Bertelsen

Partner

Lars is head of CFO Services, Deloitte Consulting in Jutland and Funen with approximately 60 consultants, offering consultancy services to CFOs and finance functions in both private and public companies and organisations. Lars is a committed advisor with a special focus on offering high-end interim services to our clients. He has strong skills in optimising and streamlining finance functions, developing roadmaps for finance excellence, driving performance (increased earnings), strategic development, strategic outsourcing of finance functions as well as management information and reporting. Furthermore, Lars has strong management capabilities and wide experience in finance organisation and strategy, finance transformation, finance business partnering and in acting as a trusted advisor to CFOs. Lars also takes an active part in networking both within and outside of Deloitte; he drives Network for CFOs and teaches at Deloitte’s in-house training programme.

$(document.head).append(''); $(document.head).append('