Posted: 14 Sep. 2021 4 min.

Tre gode grunde til at du skal få styr på din transfer pricing, når du internationaliserer din virksomhed

Topic: Small & Medium Enterprises

Virksomheder, der ønsker yderligere vækst via internationalisering, skal være opmærksom på de nye, gennemgribende regler om transfer pricing. Her er tre grunde til at gå i gang nu.

Internationalisering er en af de største muligheder for vækst i mange mellemstore virksomheder. Men før du pakker kufferten og finder passet frem, er det vigtigt at have styr på skattereglerne.

I dag har de færreste danske SME’er styr på transfer pricing. Altså reglerne om, at interne transaktioner mellem selskaber i en koncern skal foregå på markedsvilkår. Mange virksomheder går transfer pricing-udfordringerne i møde med et selvsikkert ”det går nok”, og selvsikkerheden har været delvist velbegrundet. For indtil nu har SKATs anmodning om dokumentation på området været begrænset. Men det er snart slut.

Fra indkomståret 2021 skal alle mellemstore og store koncerner, der arbejder på tværs af grænser, indsende dokumentationen omkring transfer pricing-forhold hvert år. Dermed kan internationale virksomheder – store som små – drage stor fordel af at indføre principper og regler i organisationen, som kan hjælpe med at systematisere transfer pricing, så virksomheden kan fortsætte sin vækst og internationalisering uden fejl og mangler i skatteangivelsen.

”Det går nok” findes ikke mere, og det ændrer dynamikken fuldstændig. Nu er det tid til at støve arkiverne af og lukrere på mulighederne. Her er tre gode grunde til hvorfor.

1. Virksomheden bliver compliant

Indtil nu har mange danske virksomheder ikke bekymret sig om transfer pricing, førend de har fået en henvendelse fra skattemyndighederne. Men uorden i transfer pricing-forholdene kan give store bøder, og det kræver enorme ressourcer at rede trådene ud, hvis principperne og dokumentationen er blevet syltet år efter år. Samtidig vil det ofte medføre en ukorrekt og ineffektiv skattebetaling.

Med de nye regler og stigende transparens kommer der andre boller på suppen. Transfer pricing-dokumentation skal nu indsendes digitalt, hvorefter dokumenterne bliver gennemgået systematisk af Skattestyrelsen. Dermed øges risikoen for, at fejltrin opdages, og faren for bøder bliver væsentlig. Nu kan ingen smyge sig uden om kontrollerne, og derfor bliver det bydende nødvendigt at blive compliant.

Den nye udvikling nødvendiggør en operationalisering af transfer pricing. Det kan I gøre ved at lave klare principper for implementering og opfølgning på transfer pricing-principperne og sætte processerne op i jeres ERP-system, så I sikrer, at systemet bliver holdt ajour, selvom de ansvarlige medarbejdere skifter job. Ud over at sikre compliance med armslængdeprincippet giver dette også en simplere proces ved den årlige udarbejdelse af transfer pricing-dokumentation.

Derudover kan klare principper nedfældet i roadmaps gøre udrulningen i nye lande mere simpel og væsentligt begrænse skatterisiko.

2. Virksomheden får flere penge på bundlinjen

Udover at fokus på transfer pricing sikrer større transparens i en skattekontrol, er det som oftest den mest hensigtsmæssige for virksomhedens pengetank.

De mest skattebevidste virksomheder anvender i dag en central forretningsmodel, hvor den primære ledelse og værdiskabende aktiver er placeret i Danmark, og investeringer bliver foretaget af den danske virksomhed. Denne model betyder også, at eventuelle underskud ikke efterlades i de lande, som virksomheden går ind i, fordi investeringerne trækkes fra i den danske skatteopgørelse. Alt dette giver en række fordele i forbindelse med at operere en simpel skatte- og transfer pricing-model, hvis implementering altså foretages korrekt.

Virksomheder, der negligerer transfer pricing-reglerne, ender ofte med at have for høje skattebetalinger, fordi virksomhedens globale investeringer ikke bliver konsolideret. Det betyder også, at investeringer, der giver underskud på nye markeder, ikke bliver benyttet til at nedsætte den konsoliderede skattebetaling.

Mellemstore danske virksomheder, som klargør sig til vækst ved at internationalisere, kan med fordel følge følgende model for operationalisering af transfer pricing: 

Start med at gennemgå organisationsstrukturen med en tættekam. Således kan koncernen splitte hovedselskabet op og flytte medarbejdere og aktiver rundt for at risikoafdække sig i forhold til kontrakter og teknologi.

Derudover skal virksomheden sikre en korrekt aflønning af de enkelte selskaber og sørge for, at likviditet, der opnås igennem salg, kan flyttes til de enkelte selskaber efter behov. Det hele skal indarbejdes i processer i virksomheden, og løbende kontroller skal sikre, at der sker en korrekt armslængde-aflønning af de enkelte selskaber.

Denne øvelse kræver knofedt og tid, men for mange mellemstore, internationale, virksomheder kan det være besværet værd. For en mangelfuld struktur kan også blive et tema i eventuelle drøftelser med nye ejere. Også investorer vil altid have en forventning om, at skattebetalingen er på plads, og det kan have store konsekvenser for værdien af virksomheden, hvis det ikke er tilfældet.

3. Virksomheden lever op til samfundets normer

At være skatte-compliant i dag ikke er det samme som i 90’erne. Dengang skabte mange større virksomheder skattestrukturer, der sikrede optimeret skattebetaling, men som var en gråzone i forhold til gældende regler og normer. Det gav attraktive skattesatser, men også større udfordringer ved skatterevisioner.

Men tiden er nu en anden. Flere og flere virksomheder offentliggør i dag, hvad de betaler i skat, og den mindste snert af skatteunddragelse er et no-go i folkedomstolen såvel som hos skattemyndighederne. Korrekt skattebetaling fylder altså mere i det offentlige rum, og enhver CFO skal være klar til at svare troværdigt på kritiske spørgsmål fra journalister, borgere og ansatte.

At have orden i skattebetalingerne er samtidig blevet en måde, hvorpå virksomheder kan differentiere sig positivt fra konkurrenterne. Virksomhedens image kan forbedres mærkbart, hvis du har orden i transfer pricing-penalhuset, og det kan virksomheden drage nytte af i rekrutteringsøjemed.

Hvis du vil høre mere om, hvordan operationaliseringen af transfer pricing kan booste internationalisering og vækst i din virksomhed, kan du kontakte vores eksperter hos Deloitte. 

Forfatter spotlight

Claus Jorch Andersen

Claus Jorch Andersen

Partner

Claus har mere end 20 års erfaring som revisor og rådgiver. Claus er leder af Deloitte Private SME, hvor det primære mål er udvikling af små og mellemstore virksomheder, samt at hjælpe dem til at vækste. Derudover er Claus også leder af Deloittes branchegruppe for Restaurationer, Hoteller og Leisure, hvor Claus gennem indgående kendskab til branchen, sætter en ære i at levere proaktiv rådgivning. Claus besidder en række kernekompetencer, hvoraf bl.a. følgende bør nævnes: Vækst Driftsoptimering Skatterådgivning Revision & regnskab Salg af virksomhed Generationsskifte. Claus arbejder med en bred vifte af brancher, og fokuserer bl.a. på følgende brancher: Restauration, Hotel og Leisure E-handel IT & Software Vækstvirksomheder Real Estate & Developere

$(document.head).append(''); $(document.head).append('