Insight

Transfer pricing-dokumentation skal fremover indsendes

L 28/2020 er nu vedtaget

Danske virksomheder skal fremover indsende transfer pricing-dokumentation senest 60 dage efter udløbet af fristen for indsendelse af selvangivelsen.

14. december 2020

 

Med vedtagelsen af lovforslag L 28/2020 den 3. december 2020 skal danske virksomheder indsende deres transfer pricing-dokumentation til Skattestyrelsen. Efter de eksisterende regler skulle transfer pricing-dokumentationen alene udleveres på anmodning. 

Transfer pricing-dokumentationen skal efter de nye regler indsendes til Skattestyrelsen senest 60 dage efter oplysningsfristen (som er sammenfaldende med fristen for indsendelse af selvangivelsen), dvs. at der skal indsendes en transfer pricing-dokumentation hvert år.

Ændringen gælder for indkomstår, der starter den 1. januar 2021 eller senere.

I henhold til de eksisterende regler på området skal en transfer pricing-dokumentation udarbejdes løbende og senest foreligge ved udløbet af fristen for indsendelse af oplysningsskemaet. Dokumentationen skal alene indsendes til skattemyndighederne efter anmodning fra Skattestyrelsen. Disse regler gælder fortsat for indkomstår, der er startet før den 1. januar 2021.

Med vedtagelsen af lovforslaget afklares Skattestyrelsens ret til at foretage skønsmæssige ansættelser i tilfælde af, at transfer pricing-dokumentationen ikke er udarbejdet rettidigt. Det afgørende for, om Skattestyrelsen har ret til at foretage et skøn er, om der er indsendt en tilstrækkelig transfer pricing-dokumentation på tidspunktet for den nye indsendelsesfrist.

Såfremt transfer pricing-dokumentationen ikke udarbejdes rettidigt af den skattepligtige, vil Skattestyrelsen således kunne foretage en skønsmæssig ansættelse, uagtet om den skattepligtige efterfølgende udarbejder supplerende dokumentation. 

Konsekvensen af, at transfer pricing-dokumentationen ikke er indgivet rettidigt (eller er mangelfuld), vil bl.a. være, at Skattestyrelsen er berettiget til at foretage et skøn på det grundlag, som Skatteforvaltningen vil kunne fremfinde ved at indhente alle relevante og tilgængelige oplysninger i en sag. Skønnet vil dog føre til en ændring af den skattepligtige indkomst i overensstemmelse med et skøn over, hvilke priser og vilkår der kunne være opnået, hvis transaktionerne var afsluttet mellem uafhængige parter.

De eksisterende bøderegler ændres ikke. Således kan for sen indsendelse, manglende indsendelse eller indsendelse af utilstrækkelig transfer pricing-dokumentation straffes med bøde. 

Det havde været en forhåbning hos mange skatteydere med rene danske kontrollerede transaktioner indenfor en sambeskatning, at disse ville blive undtaget for dokumentationspligt som følge af lovbehandlingen, men det er desværre ikke tilfældet.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('