Insight

Transfer pricing-dokumentation skal fremover indsendes

L 28/2020 er nu vedtaget

Danske virksomheder skal fremover indsende transfer pricing-dokumentation senest 60 dage efter udløbet af fristen for indsendelse af selvangivelsen.