Insight

Udskyldelse af selskabers selvangivelse

Herunder indsendelse af TP-dokumentation

Skattestyrelsen besluttede den 22. juni 2023 at forlænge fristen for indsendelse af oplysningsskemaet for 2022 med 8 uger. Denne forlængelse gælder kun for selskaber med regnskabsår, der slutter den 31. december 2022.