Insight

Historisk stort udbud af havvind i Nordsøen, Østersøen og Kattegat

Danmarkshistoriens største havvindsudbud er skudt i gang. Der udbydes minimum 6 GW havvind fordelt på 6 vindmølleparker

24. april 2024

 

Den 21. april 2024 offentliggjorde Energistyrelsen et nyt udbud af vindmølleparker i områderne Nordsøen I, Kattegat, Kriegers Flak II og Hesselø. Vindmølleparkerne skal levere mindst 6 GW havvind, men som noget nyt er der frihed til at opstille så meget havvind på arealerne som muligt, hvilket kan resultere i 10 GW havvind eller mere. 

Udbuddet giver gode muligheder for at byde på vindmølleprojekter både for danske og udenlandske virksomheder i hele energibranchen inklusiv Power-to-X. 

Vindmølleparkerne udbydes uden støtte og modbetaling af en fast årlig koncessionsbetaling til staten over 30 år, som kombineres med et statsligt medejerskab på 20 %. Staten bliver således minoritetsejer i hver af de udbudte havvindmølleprojekter.

Vindmølleprojekter i Danmark kan medføre en række skatte- og momsmæssige udfordringer, og inden man byder på et projekt, er det vigtigt at få et fuldstændigt overblik over de relevante skatte- og momsmæssige konsekvenser. 

I Deloittes skatteafdeling har vi specialister med særligt fokus på underleverandører til energibranchen, som kan hjælpe med drøftelser og fastlæggelse af det rigtige setup fra starten. Følgende overvejelser er bl.a. relevante i forbindelse med vindmølleprojekter: 


Global Business Tax 

  • For udenlandske virksomheder kan offshore vindprojekter medføre en begrænset skattepligt til Danmark. Danmarks beskatningskompetence er for vindprojekter for nyligt udvidet til 200 sømil. 
  • For både udenlandske og danske selskaber er det relevant at overveje den skattemæssige håndtering af anlægsinvesteringen, den fastsatte koncessionsbetaling, udviklingsomkostninger, nedrivningsfradrag, garantiforpligtelser, overvejelser om ejerstruktur i sameje med staten og den skattemæssige håndtering af den løbende drift.

 

Indirect Tax

  • Styringen af store offshore projekter er normalt genstand for større kompleksitet, hvor typen af leverancer (varer eller ydelser) er afgørende for momshåndteringen, samt hvem der skal beregne moms til myndighederne.
  • De nye renteregler for moms og afgifter, der trådte i kraft den 1. juli 2023, betyder, at korrektioner nu medfører en effektiv rentebetaling på 11,35 % om året. Dette har fået Skattestyrelsen til at være mere opmærksom på korrekt håndtering og indberetning, da fejl nu fører til øgede indtægter for den danske statskasse. I vindmølleprojekter, hvor værdien af transaktionerne er stor, kan eventuelle korrektioner af momshåndteringen have en betydelig indvirkning, idet korrektioner fremadrettet medfører ekstra omkostninger, hvilket kan påvirke forretningscasen for det enkelte projekt. Den rette momshåndtering af de enkelte leverancer i første omgang kan derfor blive afgørende for projektets økonomi og overordnede rentabilitet. 

 

Arbejdsgiverpligter – skat, social sikring & immigration

  • For både udenlandske og danske selskaber er det relevant at overveje beskatning og social sikring for medarbejdere, som arbejder offshore, herunder indeholdelsesforpligtelser.
  • Anvendes udenlandsk arbejdskraft på projekter i Danmark, bør det endvidere undersøges, om der er pligt til at foretage RUT-registrering forud for arbejdets påbegyndelse, herunder om der er krav til opholds- og arbejdstilladelse.

 

Transfer Pricing 

  • Transfer pricing-setup ved både danske og udenlandske virksomheders aktiviteter i Danmark, herunder værdikædeanalyse og korrekt aflønning i forhold til den enkelte enheds funktioner, risikoprofil og aktiver.
  • Afklaring af compliancemæssige forhold på transfer pricing-området, herunder eventuelle krav om årlig udarbejdelse og indsendelse af transfer pricing-dokumentation til de danske skattemyndigheder.

 

Du kan læse mere om havvindsudbuddet og adgangskrav mv. på Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets hjemmeside, og du kan læse mere om Deloitte og vores fokus på energisektoren her.

 

See English version here.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('