Posted: 26 Apr. 2022 4 min.

De sociale aspekter af bæredygtighed har stor betydning for din virksomheds succes

Topic: Small & Medium Enterprises

Ligesom vi skal passe på vores klima og miljø, skal vi også passe på hinanden. For hvis dine medarbejdere og kollegaer ikke trives, kan det være svært at lykkes med den nødvendige miljø- og klimaomstilling. Derfor har de sociale aspekter af bæredygtighed stor betydning for din virksomheds succes.

Coronakrise, forsyningsproblemer, mangel på arbejdskrafts og nu inflation. Der er nok at håndtere for danske virksomheder – især for de små- og mellemstore virksomheder (smv’er), som har færre ressourcer at gøre godt med sammenlignet med store virksomheder. En anden udfordring, som alle virksomheder uanset størrelse også skal forholde sig til, er bæredygtighed og hele opgaven med at gøre sin virksomhed mere bæredygtig for at kunne skabe nye forretningsmuligheder, tiltrække kunder, medarbejdere mv.

Når vi snakker bæredygtighed i dansk erhvervsliv, forveksles det ofte med klima og miljø, men bæredygtighed er meget mere. Jeg har i et tidligere blogindlæg skrevet om, hvordan smv’er kan udarbejde klimaplaner, som kan bidrage til at skabe ny forretningsværdi. Men ser man på bæredygtighed gennem ESG-briller – løst oversat til miljø (Environmental), sociale forhold (Social) og god selskabsledelse (Governance) – får man et mere helhedsorienteret og konkret redskab til at arbejde med bæredygtighed. Helhedsorienteret, fordi det ikke blot omhandler klima og miljø, men også sociale og ledelsesmæssige forhold. Konkret, fordi der med ESG-værktøjet følger en række målepunkter, som virksomheder kan rapportere på til sine interessenter – fx kunder, myndigheder og investorer, der alle i stigende grad efterspørger sådan data.

Det er indlysende, at alle skal bidrage til at passe bedre på vores klima og miljø. Det kan man bare se ved at tage et kig i den seneste rapport fra FNs klimapanel. Men skal vi skabe en samlet bæredygtig fremtid, er det lige så vigtigt, at virksomheder arbejder seriøst med de sociale aspekter af bæredygtighed. 

Social bæredygtighed
Ligesom vi skal passe på vores klima og miljø, skal vi også passe bedre på hinanden, og derfor har de sociale aspekter af bæredygtighed stor betydning for din virksomheds succes.

Trives vi ikke som mennesker, kan vi heller ikke lykkes med den nødvendige miljø- og klimaomstilling. Social bæredygtighed handler blandt andet om, at alle mennesker trives og behandles retfærdigt.  

I en virksomhedskontekst relaterer social bæredygtighed sig bl.a. til, hvad I gør indenfor fx arbejdsmiljø, diversitet, medarbejderudvikling, ansvar over for kunder, leverandørforhold og lokal samfundsudvikling. For især de store virksomheder fylder ”S’et” mere og mere, og de sociale data forventes at udvikles og modnes i de kommende år. Når store virksomheder i stigende grad rapporterer på social bæredygtighed, er det kun forventeligt, at det på længere sigt også vil blive krævet af smv’erne at fokusere på det.

Hvordan gør jeg? 
Jeg er sikker på, at mange danske smv’er allerede arbejder med en række af de sociale aspekter af bæredygtighed. Derfor handler det i første omgang i høj grad om at få kortlagt, hvad man rent faktisk gør, hvis ikke man allerede har et klart overblik over det.  

Når man har skabt sig dette overblik, bør man i ledelsen spørge sig selv, om man gør det rigtige, og om man gør det godt nok. På den måde kan man arbejde med sociale forhold på en mere strategisk måde, der understøtter virksomhedens samlede formål, samtidig med at virksomheden gøres mere konkurrencedygtig, idet indsatserne meget gerne bør skabe højere trivsel blandt medarbejdere med mere glæde, kreativitet og produktivitet til følge. En bedre og mere struktureret håndtering af virksomhedens leverandører – fx relation til menneskerettigheder og børnearbejde – kan mindske virksomhedens samlede risiko fx i forhold til omdømme. 

Uanset om du er en smv eller en stor virksomhed, skal du forholde dig til social bæredygtighed, for ellers mister du på længere sigt medarbejdere, kunderne risikerer at forlade dig og myndigheder, banker og investorer banker på din dør for data. Men det vil være en stor fejl kun at se på sociale forhold som et risikomoment, man skal håndtere og mindske. For som netop beskrevet kan et skærpet fokus på din virksomheds sociale forhold bidrage til at gøre din virksomhed mere robust og skabe nye forretningsmuligheder. 

Få hjælp til at komme i gang 
Hvis du og din virksomhed mangler hjælp til at komme i gang eller komme videre med jeres bæredygtighedsrejse, er det vigtigt, at I finder samarbejdspartnere, der forstår jeres forretning, og som tilbyder de løsninger, I søger. 

I løbet af foråret og sommeren kan du få hjælp og inspiration til bæredygtig omstilling af smv’er på en helt ny digital platform udviklet af Deloitte i samarbejde med bl.a. Lederne. Projektet er en del af ”Partnerskab for bæredygtig ledelse”. Læs mere her.

Forfatter spotlight

Claus Jorch Andersen

Claus Jorch Andersen

Partner

Claus har mere end 20 års erfaring som revisor og rådgiver. Claus er leder af Deloitte Private SME, hvor det primære mål er udvikling af små og mellemstore virksomheder, samt at hjælpe dem til at vækste. Derudover er Claus også leder af Deloittes branchegruppe for Restaurationer, Hoteller og Leisure, hvor Claus gennem indgående kendskab til branchen, sætter en ære i at levere proaktiv rådgivning. Claus besidder en række kernekompetencer, hvoraf bl.a. følgende bør nævnes: Vækst Driftsoptimering Skatterådgivning Revision & regnskab Salg af virksomhed Generationsskifte. Claus arbejder med en bred vifte af brancher, og fokuserer bl.a. på følgende brancher: Restauration, Hotel og Leisure E-handel IT & Software Vækstvirksomheder Real Estate & Developere

$(document.head).append(''); $(document.head).append('