Posted: 02 Mar. 2022 4 min.

Når din SMV skal være bæredygtig, bør en klimaplan være en del af din forretningsplan

Topic: Small & Medium Enterprises

Der er mindst tre gode grunde til, at din SMV bør udarbejde en klimaplan, der kan medvirke til at fremtidssikre virksomheden og øge dens værdiskabelse.

I sidste blogindlæg skrev jeg om, hvordan du kommer i gang med den bæredygtige omstilling af din virksomhed. Læs det her. I indlægget her kommer jeg med tre gode grunde til, at din SMV bør udarbejde en klimaplan, og i de næste blogindlæg, der udkommer i slutningen af marts, sætter jeg fokus på det sociale aspekt i en bæredygtig omstilling.  

I mit blogindlæg i januar argumenterede jeg for, at SMV’erne skal i gang med en bæredygtig omstilling, men at første skridt på vejen dertil er at forstå, hvad bæredygtighed egentlig er, og hvad det konkret betyder for ens egen virksomhed, da dette er en viden, som mange SMV-ledere endnu ikke har.

Som jeg også fremhævede, er det afgørende, at den enkelte SMV lykkedes med at integrere bæredygtighed i forretningsmodellen, så virksomhedens værdiskabelse maksimeres til gavn for bundlinjen, medarbejdere, samfundet og miljøet.

Man vil i den proces erfare, at bæredygtighed er rigtig mange ting lige fra en klimaplan til en diversitetspolitik. I ESG-termer (miljø, samfund, ledelse) er det dog især E’et – altså klima og miljø – som lige nu fylder rigtig meget i samfundet, når man taler om virksomheders bæredygtige omstilling.

Du tænker måske, at klima og bæredygtighed er noget, som de store, globale virksomheder må drive, fordi du som SMV har færre ressourcer til sådan en opgave. Sandheden er, at klima og bæredygtighed er temaer, som alle virksomheder må forholde sig til og reagere aktivt på.  

For en SMV behøver det dog ikke at udmønte sig i store, komplekse strategiprojekter med ISO-certificeringer og dyre rapporteringer, men det er uundgåeligt, at din SMV som minimum i første omgang skal integrere klima- og miljøhensyn i dens forretningsplan, hvad end sådan en eksisterer på papir eller i hovedet. 

Her er tre gode grunde til at lave en klimaplan, som jeg håber, kan overbevise dig.

1. En god klimaplan er en god forretningsplan
God klimaadfærd vil ofte være god business. Inden for få år vil det være helt legitimt at fravælge og tilvælge leverandører ud fra klimahensyn. Derfor kan en proaktiv klimaplan blive en konkurrencefordel og åbne for nye kundesegmenter – også i brancher, som ikke tidligere har tillagt disse temaer stor betydning. 

2. Højere krav til leverandører
Årsregnskabsloven §99A forpligter virksomheder med mere end 250 medarbejdere til at rapportere om samfundsansvar. Det øgede fokus på disse rapporteringer betyder, at mange større virksomheder forventer, at deres leverandører bidrager til virksomhedens bæredygtighedsrapportering. Leverandører står ofte for 70-80 procent af en virksomheds samlede udledning. Derfor skal mindre virksomheder i gang med at gøre sig så attraktive som mulige på en lang række bæredygtighedsparametre, hvis de vil have store kunder. Og hvem vil ikke det?

De strategiske muligheder ligger ofte i værdiskabelsen i værdikæden, og bæredygtighed – i første omgang især i forhold til klima og miljø – kan være en ny løftestang til at indgå partnerskaber og dialoger med kunder, leverandører, medarbejdere, lovgivere, konkurrenter osv. Samtidig kan klimahensyn have betydning for, om din virksomhed kan opnå den ønskede værdiansættelse eller tiltrække ny kapital. Desuden viser Deloittes seneste globale Millennial Survey, at mere end en fjerdedel af millennials og generation Z lægger vægt på, hvordan virksomheder påvirker miljøet, når de handler.

3. Tiltræk og fasthold medarbejdere
Ifølge det danske Young Professional Attraction Index 2021 er det særligt virksomheder med et engagement i klima og miljø, der modtager anerkendelse (og ansøgninger) fra unge talenter. Generation Z, og de, der kommer efter, forventer i stigende grad, at deres kommende arbejdsgiver er en del af løsningen – ikke problemet. Din virksomhed vil dermed stå betydeligt stærkere i kampen om talenter ved at have en ambitiøs og kommunikerbar klimplan. 

Begynd i det små
Hvordan kommer man så i gang med en klimaplan, tænker du måske. Ved at begynde i det små, vil være mit svar. 

Begynd med at finde ud af, hvor I står. Hvad er jeres udgangspunkt (også kaldet ”baseline”)? Pluk så de lavthængende frugter som fx virksomhedens køretøjer og elforbrug. Vær opmærksom på at inddrage medarbejdere fra forskellige afdelinger i dialog om, hvor virksomheden står for både at få den nødvendige faglighed og for at sikre inklusion og medejerskab af den nye retning for virksomheden. Kig også på standarder på området for at finde ud af, hvad I bliver målt på af jeres kunder. 

Når I har fået lagt grundstenene, kan I vælge at tage skridtet videre og opgøre jeres totale CO2-aftryk. Her skal I se på alt fra leverandører og affald til forretningsrejser og sætte konkrete mål for at sikre sammenlignelighed over tid. Begynd derefter at udvikle initiativer og produkter, der reducerer virksomhedens CO2-aftryk. Husk også at kommunikere – først internt, så eksternt – om processen, så alle relevante interessenter engageres.

De overordnede strukturer for indsatsen skal også være på plads. Derfor anbefaler vi, at jeres klimaplan – og bæredygtighedsplan samlet set – bygger på følgende:

  • Veldefinerede reduktionsmål i forhold til en etableret baseline
  • Realistiske kapitaliseringsmuligheder
  • Konkrete og realistiske initiativer, der er retningsgivende for investeringer og fokus
  • Medarbejdere med mandat og beslutningskraft til at implementere og drive strategien
  • Involvering af hele organisationen for at skabe en intern bevægelse
  • Lettilgængelig kommunikation til interne og eksterne interessenter

Forandringsprocesser i denne skala kan være svære at sætte i søen og realisere succesfuldt som SMV. Men med et skridt ad gangen er det muligt. For virkeligheden er, at din SMV skal igennem en bæredygtig omstilling, hvis den skal overleve i fremtiden og forblive succesfuld. Et rigtig godt første skridt på vejen dertil er en god klimaplan.

Sådan kommer du i gang 
Hvis du og din virksomhed mangler hjælp til at komme i gang eller komme videre med jeres bæredygtighedsrejse, er det vigtigt, at I finder samarbejdspartnere, der forstår jeres forretning, og som tilbyder de løsninger, I søger. 

I løbet af foråret kan du også få hjælp og inspiration til bæredygtig omstilling af SMV’er på en helt ny digital platform udviklet af Deloitte i samarbejde med Lederne. Projektet er en del af ”Partnerskab for bæredygtig ledelse”. Læs mere her

Forfatter spotlight

Claus Jorch Andersen

Claus Jorch Andersen

Partner

Claus har mere end 20 års erfaring som revisor og rådgiver. Claus er leder af Deloitte Private SME, hvor det primære mål er udvikling af små og mellemstore virksomheder, samt at hjælpe dem til at vækste. Derudover er Claus også leder af Deloittes branchegruppe for Restaurationer, Hoteller og Leisure, hvor Claus gennem indgående kendskab til branchen, sætter en ære i at levere proaktiv rådgivning. Claus besidder en række kernekompetencer, hvoraf bl.a. følgende bør nævnes: Vækst Driftsoptimering Skatterådgivning Revision & regnskab Salg af virksomhed Generationsskifte. Claus arbejder med en bred vifte af brancher, og fokuserer bl.a. på følgende brancher: Restauration, Hotel og Leisure E-handel IT & Software Vækstvirksomheder Real Estate & Developere

$(document.head).append(''); $(document.head).append('