Posted: 24 Jan. 2022 4 min.

Mit ønske for 2022: Mindre stress, mere balance

Topic: Talent & Lifelong Learning

Stramme deadlines, høje forventninger og grænseløst arbejde. Danske unge er ramt af stress, og det skyldes primært karrieren og familiens ve og vel. Det viser Deloittes 10. årlige Millennial Survey, som på nationalt og globalt niveau undersøger millennial-generationen og generation z’s holdninger til verden, økonomi, virksomheder og trivsel. Denne tendens bliver kun værre i de mørke måneder af året, hvor vi desværre stadig mærker coronaen hærge vores samfund. 

Ifølge undersøgelsen er godt hver tredje af danske unge Millennials mellem 27 og 38 år stressede næsten hele tiden. Det samme gælder hele 45 procent af GenZ - de 18-26-årige. De unge peger på, at stress hovedsageligt forårsages af arbejde, familiens trivsel og usikre økonomiske fremtidsudsigter.

Erhvervslivets ledere står således overfor en markant udfordring, og alle arbejdsgivere bør være opmærksomme på problematikken og sætte målrettet ind for at sikre, at også de yngre medarbejdere trives og ikke brænder ud. 

Noget tyder dog på, at de unge ikke får den støtte, de har behov for fra deres ledere og arbejdsplads. Ca. hver tredje i gruppen fra 18 – 38 år mener ikke, deres arbejdsgiver har gjort nok for at hjælpe dem håndtere stressen. De efterlyser proaktiv handling, planer og politikker målrettet mod at pleje deres og deres kollegers mentale og fysiske helbred efter pandemien. Det er bekymrende!

Stress er langt fra et nyt fænomen, og vores trivselsmålinger viser da også, at det ikke kun er de unge, som i stigende grad er stressede. Det er i højere grad et problem i alle aldersgrupper. Der er derfor behov for målrettet handling og en tydelig forventningsafstemning. Det er et ledelsesansvar at iværksætte stressforebyggelsesinitiativer samt egentlige stressforløb, der kan hjælpe og støtte allerede stressramte medarbejdere. Uanset hvor lidt eller hvor meget stressede de er.

Stort mørketal
Samtidig har de fleste organisationer et mørketal, når det kommer til stressramte medarbejdere. 

Undersøgelsen viser, at over hver tredje slet ikke har indviet deres arbejdspladser i, at de føler sig stressede. Dette er et tydeligt tegn på, at der ikke er et højt nok niveau af tillid til arbejdsgiverne. 

En stærk kultur har altid været vigtig for at medarbejdere trives, men bevidstheden om stress er øget under coronaen, hvor vi har lært at arbejde hybridt og er blevet mere opmærksomme på, hvor balancen mellem arbejde og fritid bør være. For at komme stressproblematikken til livs er det derfor vigtigere end nogensinde, at arbejdsgiverne fortsat opbygger en tillidsfuld kultur, hvor medarbejdere kan tale åbent og ærligt med sine ledere. Det kræver ledere med stærke menneskelige egenskaber, hjerte og empati. Samtidigt er det afgørende, at ledere ikke presser medarbejderne til at løbe så stærkt, at de knækker.

Mit ønske for 2022 er, at vi får dæmmet endnu mere op for stressen, talt om den og håndteret den samtidig med, at vi skaber en arbejdsplads, hvor medarbejderne trives. Det kræver, at vi sætter ind på flere parametre. 

Vi skal lytte mere. For det første skal vi tilpasse arbejdspresset til den enkelte i langt højere grad end tidligere. Det skal være helt ok at skrue lidt ned for tempoet og karriereambitionerne for bedre at kunne kombinere arbejds- og familieliv. Samtidig skal det også være muligt at skrue op for tempoet, når man ønsker det. Vi skal lytte til den enkelte.

Ledere skal være rollemodeller. Det er vigtigt, at vores ledere er gode rollemodeller, og at lederne selv tør gå foran og vise, at man ikke går glip af spændende opgaver eller forfremmelser, blot fordi man i perioder skruer ned for tempoet og prioriterer børn og familie eller interesser. Når medarbejderne oplever, at lederen går tidligt om onsdagen, fordi han skal til svømning med den mindste eller møder sent ind, så bliver det også mere legitimt for medarbejderne at benytte sig af muligheden for en mere fleksibel tilrettelæggelse af arbejdsugen.

Walk the talk. I Deloitte mærker vi også problematikken og tager forskellige initiativer, store som små. I vores mailsignaturer står: I Deloitte går vi ind for fleksible arbejdstider, så selvom jeg kontakter dig nu, forventer jeg ikke et svar uden for din egen arbejdstid. Et lille greb, men et vigtigt signal om, at vi mener, at det skal være lettere for medarbejderne at kombinere den gode karriere med et godt privat-/familieliv. 

Det er i alles interesse, at vores medarbejdere ikke bliver stressede. Derfor er vi også nødt til hele tiden at forbedre vores dialog og værktøjer, så vi i hvert fald i arbejdsmæssig henseende kan sikre, at medarbejdere er mere i balance. 

Forfatter spotlight

$(document.head).append(''); $(document.head).append('