Deloitte Indefra

Etik og uafhængighed

I Deloitte følger vi ni etiske retningslinjer, som danner grundlag for den måde, vi agerer på i hverdagen. Vi udfører vores arbejde i overensstemmelse med nationale og internationale revisions- og rådgivningsstandarder og efter god revisor- og rådgiverskik.

Etik
I en væsentlig del af vores virke er vi offentlighedens tillidsrepræsentant. Igennem vores erklæringer tilfører vi troværdighed til virksomheders finansielle rapportering, og derved øger vi investorernes og kreditorernes tillid til virksomhederne. Vores uafhængige vurdering af markedsinformationen bidrager til en hensigtsmæssig markedsudvikling, hvilket styrker samfundets økonomiske situation. Vi kan kun bibeholde denne tillidsposition ved at følge en høj etisk standard i vores arbejde.

 

Uafhængighed
Vores uafhængighedsregler danner fundament for vores troværdighed som revisorer og rådgivere og er dermed grundlaget for vores virksomhed.

Som revisorer skal vi være uafhængige af de forhold, vi erklærer os om. Det er afgørende for, at offentligheden kan stole på, at vi opfylder vores rolle i forhold til at sikre, at virksomheders finansielle rapportering er korrekt og fyldestgørende.

Deloittes uafhængighedsregler er sammensat af en række nationale og globale regler. Vi følger naturligvis dansk lovgivning og de internationale standarder. Men derudover har vi også på globalt plan vedtaget en række yderligere krav, som vi skal efterleve. Det gælder for eksempel, at vores medarbejdere skal være uafhængige af vores kunder, så personlige interesser ikke påvirker vores arbejde.

Deloittes etiske retningslinjer

 

  • Ærlighed og integritet: Vi er ærlige og bevarer vores integritet
  • Professionel adfærd: Vi handler efter lovens ånd og bogstav
  • Kompetence: Vi tilfører dygtighed til alle kunderelationer
  • Objektivitet: Vi er objektive, når vi rådgiver og giver vores mening til kende
  • Fortrolighed: Vi respekterer, at oplysninger er fortrolige
  • God forretningsskik: Vi forpligter os til god forretningsskik
  • Socialt ansvar: Vi forstår den indvirkning, vi har på vores omverden
  • Respekt og fair behandling: Vi omgås vores kolleger med respekt og hensyn
  • Ansvarlighed og beslutningsproces: Vi går foran med vores fælles værdier

Whistleblowerordningen

Det er vigtigt for os at modtage indberetninger om alle forhold, der kan have betydning for betjeningen af kunderne. Vores whistleblowerordning kan anvendes til at indberette om uetisk, ulovlig eller uforsvarlig adfærd hos partnere og medarbejdere i Deloitte.


læs mere her

 

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('