Pressemeddelelser

Ny analyse af byggebranchen gør det svært at bevare optimismen

En dugfrisk brancheanalyse viser, at aktiviteten i bygge- og anlægsbranchen i 2021 nåede sit højeste niveau i årevis, og der var fremgang i både resultater og overskudsgrad. Men mod slutningen af året vendte udviklingen, og branchen skal nu ruste sig til en udfordrende fremtid, mener brancheleder Thomas Frommelt fra Deloitte.

Årets brancheanalyse for bygge- og anlægsbranchen byder på både gode og dårlige nyheder. De gode nyheder stammer fra 2021-tallene i sig selv, som i det store og hele ser fornuftige ud med fremgang på flere parametre siden 2020. 

De dårlige nyheder kan vi forvente lige rundt om hjørnet, når en cocktail af styrtdykkende forbrugertillid, prisstigninger på energi, lønninger og byggematerialer, geopolitisk uro og omfattende rapporteringskrav rammer branchen. 

”Coronakrisen blev i første omgang ikke særlig slem for byggebranchen. Mange danskere greb muligheden for at få energirenoveret og bygget nyt, når de alligevel var sendt hjem i månedsvis, og aktiviteten toppede derfor i 2021. Det primære driftsresultat pr. ansat er kravlet op over 100.000 kr. i vores nye analyse,” siger partner i Deloitte Thomas Frommelt. 

Ser man på de syv underbrancher i analysen – anlægsentreprenører, byggeentreprenører, murere, tømrere, malere, el-installatører og VVS – er der sket flere interessante bevægelser i årets løb. 

De fleste underbrancher har oplevet en positiv udvikling i overskudsgraden fra 2020 til 2021, dog undtaget malerne og murerne, hvilket primært skyldes lønudviklingen. Byggeentreprenørerne var i 2021 den bedst indtjenende og malere den lavest indtjenende underbranche i analysen, mens anlægsentreprenørerne er kommet godt ud af året med et betragteligt løft af indtjeningen. 

Samlet set er indtjeningen i bygge- og anlægsbranchen dog fortsat lav, uanset om man måler på det primære resultat pr. ansat eller på overskudsgraden. 

Bæredygtighedskrav og krisestemning
I 2021 nåede aktiviteten i bygge- og anlægsbranchen sit højeste niveau i årevis, men mod slutningen af året vendte udviklingen. 

”Sat på spidsen, så er den store stygge ulv på vej. Og hvis man ikke har bygget sit hus af et særdeles modstandsdygtigt materiale, risikerer man at blive blæst omkuld. Da pandemien ramte i 2020, førte det en masse innovation med sig i mange brancher, og jeg håber bestemt, at den krise, vi står overfor nu, på tilsvarende vis kan være en mulighed for nytænkende forretningskoncepter i branchen. Det store problem er, at lommerne er tomme hos dem, som skulle fylde ordrebøgerne, og at de nye garager blev bygget under nedlukningen,” siger brancheleder Thomas Frommelt. 

Samtidig står branchen over for nye krav til bæredygtighedsrapportering, som vil kræve et omfattende dokumentationsarbejde for de omfattede virksomheder. Eftersom bygge- og anlægsbranchen på globalt plan står for næsten 40 procent af verdens CO2-udledning, forventes branchen at bidrage til at nedbringe sit høje CO2-aftryk fra navnlig energi og byggematerialer. 

Bæredygtighed kommer derfor til at fylde rigtig meget i branchen i den kommende tid, vurderer Deloitte, både når det kommer til at mindske udledning af klimagasser og på rapporteringssiden.

Udvalgte nøgletal fra Deloittes brancheanalyse

  • Bygge- og anlægsbranchens primære resultat pr. ansat var 105.000 kr. i 2021 (stigning fra 95.000 i 2020).
  • 89% af virksomhederne i branchen havde overskud i 2021 (på niveau med 2020).
  • Overskudsgraden i branchen var på 5,8% i 2021 (steget fra 5,4% i 2020).
  • Soliditetsgraden var på 31% i 2021 (et fald fra 33% i 2020).


Find hele analysen på Deloittes hjemmeside.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('