2020

Byggeanalysen

Bliv opdateret på de seneste indsigter om byggebranchen

Leder

Velkommen til vores digitale udgave af Byggeanalysen 2019. For første gang i år har vi samlet vores nøgletalsanalyser i et digitalt univers, hvor du kan klikke dig rundt og samle viden om, hvad der rører sig i branchen.

Aktiviteten i bygge- og anlægsbranchen har været høj i det forgangne år, og forventningen er, at aktiviteten fortsat vil være høj, men faldende i de kommende år, således at vi ser en blød landing for branchen.

Der afsluttes i øjeblikket flere projekter end der startes, og manglende udbygning af infrastrukturen risikerer at hæmme væksten ved manglende mobilitet for både varer og personer. Der er mange infrastrukturprojekter med en høj samfundsøkonomisk forrentning, der burde gennemføres, men som udskydes af forskellige årsager. Danmark savner en samlet infrastrukturplan, der rækker mange år frem, og som giver bygge- og anlægsbranchen bedre mulighed for at planlægge investeringer, ansættelse og uddannelse af medarbejdere, likviditetsberedskab mv. end i dag.

Boligbyggeriet er på et højt niveau, men der er tegn på, at boligbyggeriet har toppet, og der forventes et fald i de kommende år. Modsat forventes der dog fremgang inden for renoveringsområdet i de kommende år.

Den gennemsnitlige overskudsgrad for branchen er 4,6%, hvilket er uændret i forhold til sidste år. Der er dog også en stor andel virksomheder, hvor indtjeningen er kommet under pres i det forgangne år. Selvom flere virksomheder har faldende indtjening, er det fortsat 84% af virksomhederne i bygge- og anlægsbranchen, der har overskud.

Den danske bygge- og anlægsbranche kan gøre en konkret forskel i forhold til FN’s verdensmål, og Dansk Byggeri har i første omgang valgt at fokusere på 9 af de 17 verdensmål.

75% af virksomhederne i bygge- og anlægsbranchen har kendskab til bæredygtighed og FN’s verdensmål. Arbejdet med at implementere bæredygtighed og verdensmålene i virksomhedernes strategi, i bestyrelseslokalerne og ude på byggepladserne, er igangsat, men der er fortsat et stykke vej, før det er en integreret del af de daglige rutiner på alle niveauer i branchens virksomheder.

27% af virksomhederne oplever en øget efterspørgsel efter bæredygtige løsninger i byggeriet, og det er forventningen, at andelen vil stige i den kommende periode, da bæredygtighed og reduktion af CO2-udslippet for alvor er på den politiske agenda.

Vi er kommet med en række konkrete forslag til, hvordan virksomhederne kan gøre interne tiltag og kunderettede tiltag for at arbejde mere med de ni verdensmål.

Bygge- og anlægsbranchen er klar til at sætte fart på arbejdet med FN’s verdensmål og i særdeleshed med at finde mere bæredygtige løsninger i samarbejde med værdikædens øvrige parter.

Du kan downloade den fulde analyse på sitet.

God læselyst!

Byggeindustrien: Primært resultat pr. ansat

Download Byggeanalysen

Udfyld formen og få tilsendt Byggeanalysen til din mail.

Kontakt

Thomas Frommelt

Partner