2021

Bygge- og anlægsbranchen

Bliv opdateret på de seneste indsigter om byggebranchen

Leder

Velkommen til vores digitale udgave af Byggeanalysen 2021. Vi har samlet vores nøgletalsanalyser i et digitalt univers, hvor du kan klikke dig rundt og samle viden om, hvad der rører sig i branchen.

Årets analyse er baseret på regnskabstal for 2020, og effekten af COVID-19 begynder nu at kunne aflæses i regnskabstallene. Vi har medtaget et bud på effekterne af COVID-19 for virksomhederne i bygge- og anlægsbranchen, og den økonomiske udvikling der har været i samfundet i perioden efter den første nedlukning.

Årets analyse indeholder anlægsentreprenørerne, bygningsentreprenørerne, murerne, tømrerne, malerne samt VVS’erne og el-installatørerne, der er nye underbrancher. Tidligere indgik betonvirksomhederne og byggeindustrivirksomhederne. Sammenligningstallene er tilrettet, således at nøgletallene er sammenlignelige.

Aktiviteten i bygge- og anlægsbranchen har været høj i de forgangne år, og forventningen er, at aktiviteten fortsat vil være høj i 2022.

De fleste nøgletal er på niveau med 2019 og enkelte lidt forbedret. Den gennemsnitlige overskudsgrad for den samlede branche er 5,4%, hvilket er en stigning fra 2019, hvor overskudsgraden udgjorde 3,9%.

Det gennemsnitlige primære resultat pr. ansat er steget fra 76 t.kr. i 2019 til 95 t.kr. 2020. Den gennemsnitlige soliditetsgrad er dog faldet fra 35% i 2019 til 33% 2020. 89% af virksomhederne i bygge- og anlægsbranchen havde overskud i 2020, hvilket er den højeste andel af overskudsgivende virksomheder i de seneste 15 år.

Anlægsentreprenørernes indtjening er steget fra 57 t.kr. i 2019 til 60 t.kr. i 2020, hvilket er positivt, men anlægsentreprenørerne er fortsat den underbranche, der har den laveste indtjening. Danmark har længe savnet en samlet infrastrukturplan, der rækker mange år frem, og som vil give bygge- og anlægsbranchen bedre mulighed for at planlægge investeringer, ansættelser og uddannelse af medarbejdere, likviditetsberedskab mv. Der er i juni 2021 indgået en bred aftale om Infrastrukturplan 2035, hvilket forventes at give en positiv effekt i de kommende år.

Bygningsentreprenørerne er de bedst indtjenende med et primært resultat pr. ansat på 148 t.kr., hvilket er en stigning i forhold til 2019, hvor det primære resultat pr. ansat for bygningsentreprenørerne udgjorde 117 t.kr.

COVID-19 havde i første omgang kun haft begrænset effekt på bygge- og anlægsbranchen, da de fleste byggepladser kun i begrænset omfang blev nedlukket, og den indledningsvise bekymring fra de private boligejere om at lukke andre ind i deres hjem har fortaget sig. En del af virksomhederne i bygge- og anlægsbranchen har oplevet periodevise udskydelser af opgaver eller midlertidige stop som følge af at bygherrer, kommunale medarbejdere eller lignende har været hjemsendt.

Den midlertidige ophævelse af det kommunale anlægsloft, frigivelse af de 18 mia.kr. fra Landsbyggefonden, udbetaling af indefrosne feriepenge samt den midlertidige forhøjelse af håndværkerfradraget har haft en positiv effekt på efterspørgslen. Nybyggeriet og boligbyggeriet er fortsat på et højt niveau, og prisniveauet på private boliger er fortsat med at stige siden COVID-19 krisens start. Der er tegn på, at prisstigningerne på sommerhuse og private boliger i efteråret 2021 er ved at flade ud. Bygge- og anlægsbranchen er samtidig blevet ramt af mangel på kvalificeret arbejdskraft, mangel på materialer samt stigninger i såvel lønningerne samt materialepriserne.

Byggeindustrien: Primært resultat pr. ansat

Kontakt

Thomas Frommelt

Partner

René Andersen

René Andersen, Partner