2022

Bygge- og anlægsbranchen

Bliv opdateret på de seneste indsigter om byggebranchen

Leder

Velkommen til vores digitale udgave af Byggeanalysen 2022. Vi har samlet vores nøgletalsanalyser i et digitalt univers, hvor du kan klikke dig rundt og samle viden om, hvad der rører sig i branchen.

Årets analyse er baseret på regnskabstal for 2021, der var det sidste år, inden effekterne af den stigende rente, inflationsstigningen, krigen i Ukraine og mangel på materiale har fået effekt. 2021 var derfor et godt år, men også et år der ikke forventes at blive gentaget i 2022.

Mange virksomheder i bygge- og anlægsbranchen er for alvor begyndt at arbejde med bæredygtighed, og en del virksomheder skal i de kommende år rapportere om deres indsatser i årsregnskabet. Vi har derfor medtaget et kapitel, der beskriver, hvordan man kan komme i gang med at arbejde med bæredygtighed.

Årets analyse indeholder anlægsentreprenørerne, bygningsentreprenørerne, murerne, tømrerne, malerne samt VVS’erne og el-installatørerne.

Aktiviteten i bygge- og anlægsbranchen har været høj i de forgangne år, og forventningen er, at aktiviteten fortsat vil være høj i 2023.

Den gennemsnitlige overskudsgrad for den samlede branche er 5,8 procent, hvilket er en stigning fra 2020, hvor overskudsgraden udgjorde 5,4 procent.

Det gennemsnitlige primære resultat pr. ansat er steget fra 95 t.kr. i 2020 til 105 t.kr. i 2021. Den gennemsnitlige soliditetsgrad er dog faldet fra 33 procent i 2020 til 31 procent i 2021. 89 procent af virksomhederne i bygge- og anlægsbranchen havde overskud i 2021, hvilket er på niveau med 2020 og den højeste andel af overskudsgivende virksomheder i de seneste 15 år.

Anlægsentreprenørernes indtjening er steget fra 60 t.kr. i 2020 til 111 t.kr. i 2021, hvilket er positivt, og anlægsentreprenørerne er således ikke længere den underbranche, der har den laveste indtjening, denne plads har malerne.

Bygningsentreprenørerne er de bedst indtjenende med et primært resultat pr. ansat på 158 t.kr., hvilket er en stigning i forhold til 2020, hvor det primære resultat pr. ansat for bygningsentreprenørerne udgjorde 148 t.kr.

Nybyggeriet og boligbyggeriet er fortsat på et højt niveau, og prisniveauet på private boliger er fortsat med at stige i 2021, hvilket er vendt i 2022. Bygge- og anlægsbranchen er samtidig blevet ramt af mangel på kvalificeret arbejdskraft, mangel på materialer samt stigninger i såvel lønningerne samt materialepriserne.

Bygge- og anlægsbranchen: Primært resultat pr. ansat

Kontakt

Thomas Frommelt

Partner

René Andersen

René Andersen, Partner