2023

Bygge- og anlægsbranchen

Bliv opdateret på de seneste indsigter om byggebranchen

Leder

Velkommen til vores digitale udgave af Byggeanalysen 2023. Vi har samlet vores nøgletalsanalyser i et digitalt univers, hvor du kan klikke dig rundt og samle viden om, hvad der rører sig i branchen.

Aktiviteten i bygge- og anlægsbranchen har været høj i de forgangne år, og den toppede i 2022. Byggeaktiviteten forventes at falde i 2023 og 2024 på grund af den høje rente og den økonomiske usikkerhed, som langsomt udvikler sig. Der er stor forskel på aktivitetsniveauet i de forskellige underbrancher.

Årets analyse er baseret på regnskabstal for 2022. De væsentlige prisstigninger på byggematerialer er toppet, men som følge af inflationen og den høje aktivitet har lønudviklingen været høj.

Den gennemsnitlige overskudsgrad for den samlede branche er 4,4%, hvilket er et stort fald i forhold til 2021, hvor overskudsgraden udgjorde 5,8%.

Det gennemsnitlige primære resultat pr. ansat er faldet fra 105 t.kr. i 2021 til 90 t.kr. i 2022. Den gennemsnitlige soliditetsgrad er dog steget fra 31% i 2021 til 38% 2022. Der bliver passet bedre på pengene. 85% af virksomhederne i bygge- og anlægsbranchen havde overskud i 2022, hvilket er det laveste niveau siden 2018. Flere virksomheder er pressede, og der har været flere konkurser i 2022 og 2023 end normalt.

Anlægsentreprenørernes indtjening er faldet fra 111 t.kr. i 2021 til 105 t.kr. i 2022, hvilket er den mindste forholdsmæssige tilbagegang i bygge- og anlægsbranchen. Det er forventningen, at anlægsentreprenørerne fortsat vil have en høj aktivitet i de kommende år.

Bygningsentreprenørerne er de bedst indtjenende med et primært resultat pr. ansat på 120 t.kr., hvilket er et stort fald i forhold til 2021, hvor det primære resultat pr. ansat for bygningsentreprenørerne udgjorde 158 t.kr. Nybyggeriet af boliger har været presset, og projekter er blevet udskudt.

Bygge- og anlægsbranchen skal i den kommende tid også bruge tid på ESG, implementering af den nye bogføringslov samt implementering af whistleblowerordninger.

Den kommende tid ser udfordrende ud for virksomhederne i bygge- og anlægsbranchen. Aktiviteten var på et meget højt niveau i 2022, men mod slutningen af 2022 vendte udviklingen. Stigningen i boligpriserne toppede i 2022 og priserne på lønninger og materialer begyndte for alvor at stige fra midten af 2022. I 2023 har udviklingen taget yderligere fart.

Bygge- og anlægsbranchen: Primært resultat pr. ansat

Kontakt

Thomas Frommelt

Partner

René Andersen

René Andersen, Partner