Der er i øjeblikket stor efterspørgsel efter kvalificeret arbejdskraft flere steder i installationsbranchen. For at dække behovet må virksomhederne tænke i nye løsninger såsom nye teknologier, flere lærlinge, og brug af arbejdskraft med andre kompetencer, mener direktøren for brancheorganisationen TEKNIQ.

Der er travlhed blandt de danske installationsvirksomheder disse år, hvor store infrastrukturprojekter og offentlige byggeprojekter såsom supersygehusene har været med til at øge aktiviteten. Det har gjort det svært for installationsvirksomhederne i nogle dele af landet at rekruttere tilstrækkeligt med kvalificeret arbejdskraft.

Det fremgår af branche- og arbejdsgiverorganisationen TEKNIQ Arbejdsgivernes arbejdskraftundersøgelse 2019, hvor 1.150 medlemmer har deltaget. Undersøgelsen blev foretaget i april 2019 og viser blandt andet, at omkring hver fjerde installatørvirksomhed forgæves har forsøgt at rekruttere arbejdskraft i denne periode. Hele 32 procent af el- og vvs-installatørerne tilkendegiver, at det er blevet sværere for dem at hente nye folk ind i løbet af de seneste 12 måneder.

”Manglen på arbejdskraft i 2019 skyldes primært det høje aktivitetsniveau i installationsbranchen de seneste år. Det har øget efterspørgslen efter medarbejdere, så ledigheden blandt faguddannede elektrikere og vvs’er nu er på et meget lavt niveau.”

Mads Graves Larsen, Direktør i TEKNIQ

Fra 2018 til 2019 er beskæftigelsen i branchen samlet set steget med ca. 2000 personer.

Stop for nye ordrer

I undersøgelsen fortæller 33 procent af installatørvirksomhederne også, at de har været nødt til at takke nej til nye ordrer, fordi de ikke har haft hænder nok. Det er et lille fald i forhold til sidste år, men stadigvæk et højt niveau.

Udfordringen rammer dog ikke alle installatørvirksomheder i hele landet. Der er regionale forskelle, bemærker Mads Graves Larsen:

”Det høje aktivitetsniveau og manglen på kvalificeret arbejdskraft er størst i blandt andet Hovedstaden og i de større provinsbyer. Når man kommer længere ud i provinsen, er opgavesituationen på et mere moderat niveau,” siger han og tilføjer:

”Nogle steder oplever installationsvirksomhederne ligefrem tilbagegang. Så udfordringen med arbejdskraftmangel er lokalt betinget og ikke nødvendigvis et landsdækkende problem.”

Stort set samtlige af de el- og vvs-virksomheder, som vurderede, at det er blevet sværere at rekruttere arbejdskraft i de seneste 12 måneder, har uddybet, at det er blevet sværere at rekruttere elektrikere og vvs’ere, som er branchens kernearbejdskraft.

Langt fra 2007-niveauet

Mads Graves Larsen understreger også, at selvom mange virksomheder må opgive ordrer, er situationen langt fra så kritisk som ved begyndelsen af Finanskrisen. Dengang måtte hele 71 procent af installatørvirksomhederne opgive ordrer grundet mangel på arbejdskraft.

Forud for krisen var aktiviteten steget eksplosivt, og omsætningen kulminerede i 2007 i elbranchen og i 2008 i vvs-branchen, fortæller direktøren. Da Finanskrisen efterfølgende indtraf, faldt aktivitetsniveauet i hele branchen – og beskæftigelsen fulgte med.

I 2007 forsøgte næsten hver anden installatørvirksomhed forgæves at rekruttere medarbejdere. I 2019 er denne andel faldet til hver fjerde virksomhed.

Flere hyrer end fyrer

Til trods for den hårde kamp om kvalificeret arbejdskraft er der ikke umiddelbart sket et fald i andelen af installatører, som formår at rekruttere medarbejdere i år sammenlignet med de forrige år: 29 procent af virksomhederne i undersøgelsen rekrutterede arbejdskraft i april 2019, mens 15 procent afskedigede medarbejdere.

Ifølge Mads graves Larsen kan forklaringen være, at virksomhederne i større udstrækning fylder hullerne ud ved at ansætte medarbejdere med anden baggrund og andre kompetencer end elektrikere og vvs’ere:

”Det gælder f.eks. ufaglærte arbejdsmænd eller medarbejdere, der er uddannet indenfor andre fag til opgaver, som ikke kræver en el- eller vvs-faglig baggrund. Det giver god mening, da der findes mange opgaver inden for både el og vvs, som ikke kræver en faguddannet medarbejder. Det kan f.eks. være kabeltrækning, opsætning af kabelbakker, rillefræsning, transportopgaver, oprydning og så videre.”

Teknologi og lærlinge er fremtidens løsninger

Brancheorganisationen Tekniq forventer fortsat, at branchen udvikler sig positivt over de næste par år, dog formentligt med en lavere vækstrate, end man har set de seneste år. Det skyldes, at nogle af de store offentlige byggeprojekter - bl.a. supersygehusene - efterhånden er afsluttet, eller at arbejdet drosler ned i takt med, at bygningsinstallationerne er på plads.

Fortsat vækst skal dog ikke ses som en rekrutteringsmæssig udfordring, der ikke kan løses, understreger direktøren. Installatøranalyse 2019 viser, at beskæftigelsen i installationsbranchen er steget med ca. 2000 personer fra 2017 til 2018. Det betyder ifølge Mads Graves Larsen, at virksomhederne rent faktisk har formået at rekruttere nye medarbejdere på trods af den lave ledighed blandt faglærte elektrikere og vvs-montører.

”Manglen på arbejdskraft betyder i mange tilfælde, at virksomhederne tænker kreativt og arbejder smartere. Bl.a. ved brug af ny teknologi, ved at effektivisere arbejdsprocesser og logistik, og ved at bruge arbejdskraften mere intelligent.”

Mads Graves Larsen, Direktør i TEKNIQ

”F.eks. ved at ansætte ufaglærte eller lærlinge, hvor det er muligt og hensigtsmæssigt. Installationsbranchen er i forvejen én af de brancher, hvor virksomhederne ansætter allerflest lærlinge. Det er vi glade for og stolte af, for det betyder, at der kommer unge mennesker ud af forløbet med en rigtig god og solid uddannelse, og det er med til at sikre, at der også fremover vil være arbejdskraft i branchen.”

Læs mere om undersøgelsen på TEKNIQ hjemmeside

I april 2019 gennemførte Tekniq sin årlige arbejdskraftundersøgelse om rekruttering af arbejdskraft i installationsbranchen i dag og i fremtiden. Undersøgelsen er en internetbaseret spørgeskemaundersøgelse blandt brancheorganisationens medlemsvirksomheder. Der blev indsamlet 1.150 besvarelser – svarende til 27 procent af medlemmerne. ”Ved-ikke-besvarelser” blev frasorteret.

Kontakt

René Andersen

René Andersen, Partner

+45 51 21 49 02

Share this story

$(document.head).append(''); $(document.head).append('