Faldende indtjening prægede byggeentreprenørerne i 2022.

Byggeentreprenørerne oplevede et betydeligt fald i det primært resultat pr. ansat i 2022, hvor det primære resultat pr. ansat er faldet til 120 t.kr. fra 158 t.kr. i 2021.

Det er fortsat virksomhederne med 26-50 ansatte, der har den højeste indtjening med 155 t.kr. pr. ansat i 2022, men såvel virksomhederne med 11-25 ansatte, 26-50 ansatte og 51-100 ansatte har oplevet et væsentligt fald i det primære resultat pr. ansat i 2022. 67 ud af 403 virksomheder i de 3 størrelseskategorier har et negativt primært resultat, svarende til 17 procent af virksomhederne.

”Der er meget stor forskel i indtjeningen mellem de forskellige virksomhedsstørrelser. Kendetegnet for byggeentreprenørerne i forhold til øvrige underbrancher er, at mange virksomheder i højere grad har projektsalg og anvender flere underentreprenører end eksempelvis murer-, tømrer- og malervirksomheder.”

Thomas Frommelt, Brancheleder i Deloitte

Forventningen er, at aktiviteten vil falde i 2023 og at indtjeningen vil komme under pres. Den stigende rente, stigende lønninger og udskydelsen af mange projekter vil påvirke byggeentreprenørerne væsentligt.

Afkastet af den investerede kapital udgjorde i gennemsnit 12 procent i 2022 i forhold til 21 procent i 2021, hvilket er et fald på 9 procent.

Virksomhederne med mere end 100 ansatte havde det højeste afkast af den investerede kapital på 15 procent, hvilket dog er et mindre fald i forhold til 2021, hvor den lå på 20 procent.

Den gennemsnitlige soliditetsgrad udgør 32 procent for byggeentreprenørerne, og byggeentreprenørerne med 11-25 ansatte har den højeste soliditet på 37 procent.

83 procent af byggeentreprenørerne havde overskud i 2022, hvilket er den laveste andel i en årrække.

Bestil benchmark

Vil du have et billede af, hvordan din virksomhed klarer sig sammenlignet med andre virksomheder af samme størrelse i branchen? Bestil en benchmarkrapport her, så sammenligner Deloittes eksperter blandt andet afkast af investeret kapital, overskudgrad, primært resultat pr. ansat og soliditetsgrad på tværs af branchen.

Share this story