Aktiviteten i bygge- og anlægsbranchen har fortsat været høj i 2022, men udviklingen ser ud til at være toppet i denne omgang.

Overskudsgraden udgjorde 4,4 procent i 2022, hvilket er et fald på 1,4 procent i forhold til 2022.

Virksomhederne i bygge- og anlægsbranchen har oplevet et fald i indtjeningen i 2022. Det primære resultat pr. ansat udgjorde i gennemsnit 90 t.kr. i 2022, hvilket er et fald på 15 t.kr. i forhold til 2021. Det er virksomhederne med 26-50 ansatte, der har den højeste indtjening pr. ansat med 106 t.kr., hvilket dog er et fald fra 118 t.kr. i 2021.

”Alle størrelseskategorier af virksomheder oplever en tilbagegang i indtjeningen målt i det primære resultat pr. ansat. Det er ikke lykkedes at overføre de stigende omkostninger til kunderne, hvilket blandt andet skyldes hastigheden i prisstigningerne, men også at en række virksomheder i bygge- og anlægsbranchen har længerevarende produktionsforløb og kontrakter, og ikke alle indeholder indekseringsklausuler i tilstrækkeligt omfang”, siger Thomas Frommelt, Brancheleder i Deloitte.

”Materialepriserne er steget hurtigt, lønningerne stiger og der har desuden været stigende finansieringsomkostninger, så indtjeningen er kommet under pres i 2022.”

Thomas Frommelt, Brancheleder i Deloitte

Regionale forskelle

Indtjeningen pr. ansat var i 2022 højest i Region Syddanmark, som med en gennemsnitlig indtjening på 98 t.kr. pr. ansat ligger over den gennemsnitlige indtjening på 90 t.kr.

Region Nordjylland har i 2022 det laveste primære resultat pr. ansat, hvor indtjeningen udgør 76 t.kr. pr. ansat, hvilket også er betydeligt under den gennemsnitlige indtjening. Set i forhold til de foregående år, er der større ensartethed i indtjeningen regionerne imellem.

Bestil benchmark

Vil du have et billede af, hvordan din virksomhed klarer sig sammenlignet med andre virksomheder af samme størrelse i branchen? Bestil en benchmarkrapport her, så sammenligner Deloittes eksperter blandt andet afkast af investeret kapital, overskudgrad, primært resultat pr. ansat og soliditetsgrad på tværs af branchen.

Share this story

$(document.head).append(''); $(document.head).append('