Aktiviteten i bygge- og anlægsbranchen er fortsat høj, og indtjeningen er steget væsentligt i 2021 og ligger nu på 105 t.kr. pr. ansat.

Overskudsgraden udgjorde 5,8 procent i 2021, hvilket er en fremgang på 0,4 procent i forhold til 2020.

Virksomhederne i bygge- og anlægsbranchen har oplevet en væsentlig forbedring i indtjeningen i 2021. Det primære resultat pr. ansat udgjorde i gennemsnit 105 t.kr. i 2021, hvilket er en stigning på 10 t.kr. i forhold til 2020. Det er virksomhederne med 26-50 ansatte, der oplever den største fremgang i 2021, hvor de er gået fra 88 t.kr. i 2020 til 118 t.kr. i 2021.

”Det primære resultat pr. ansat ligger på et rimeligt niveau for de fleste virksomheder,” bemærker Thomas Frommelt, der er brancheleder i Deloitte.

”2022 forventes at blive et udfordrende år, hvor aktiviteten forventes at falde. Indtjeningen vil desuden blive presset af stigende lønninger, materialepriser samt leveranceudfordringer”, siger Thomas Frommelt.

”Aktiviteten har været høj i en længere periode, men for 2022 vil aktiviteten og særligt indtjeningen komme under pres.”

Thomas Frommelt, Brancheleder i Deloitte

Regionale forskelle

Indtjeningen pr. ansat var i 2021 højest i Region Hovedstaden, som med en gennemsnitlig indtjening på 120 t.kr. pr. ansat ligger langt over den gennemsnitlige indtjening på 105 t.kr. og indtjeningen i de øvrige regioner.

Region Sjælland har det laveste primære resultat pr. ansat, hvor indtjeningen udgør 92 t.kr. pr. ansat i 2021, hvilket også er det laveste af alle regionerne og betydeligt under den gennemsnitlige indtjening

Bestil benchmark

Vil du have et billede af, hvordan din virksomhed klarer sig sammenlignet med andre virksomheder af samme størrelse i branchen? Bestil en benchmarkrapport her, så sammenligner Deloittes eksperter blandt andet afkast af investeret kapital, overskudgrad, primært resultat pr. ansat og soliditetsgrad på tværs af branchen.

Share this story

$(document.head).append(''); $(document.head).append('