Aktiviteten i bygge- og installatørbranchen er fortsat høj, og indtjeningen er steget væsentligt i 2020 og ligger nu på 95 t.kr. pr. ansat.

Overskudsgraden udgjorde 5,4 procent i 2020, hvilket er en fremgang på 1,5 procent i forhold til 2019.

Virksomhederne i bygge- og installatørbranchen har oplevet en væsentlig forbedring i indtjeningen i 2020. Det primære resultat pr. ansat udgjorde i gennemsnit 95 t.kr. i 2020, hvilket er en stigning på 19 t.kr. i forhold til 2019. Det er virksomhederne med 5-10 ansatte, der oplever den største fremgang i 2020, hvor de er gået fra 73 t.kr. i 2019 til 99 t.kr. i 2020.

”Det primære resultat pr. ansat ligger på et rimeligt niveau for de fleste virksomheder,” bemærker Thomas Frommelt, der er brancheleder i Deloitte.

”Det er vigtigt, at der fremadrettet iværksættes tiltag, der sikrer en fortsat fornuftig indtjening, særligt set i lyset af, at højkonjunkturen og den høje aktivitet formentlig har nået det højest mulige niveau, og der opleves stigende lønpres, materialepriser samt leveranceudfordringer”, siger Thomas Frommelt.

”COVID-19 havde i første omgang en begrænset negativ effekt på bygge- og installatørbranchen. Sidenhen er aktiviteten kun blevet højere.”

Thomas Frommelt, Brancheleder i Deloitte

Regionale forskelle

Indtjeningen pr. ansat var i 2020 højest i Region Midtjylland, som med en gennemsnitlig indtjening på 109 t.kr. pr. ansat ligger langt over den gennemsnitlige indtjening på 95 t.kr. og indtjeningen i de øvrige regioner.

Region Syddanmark har det laveste primære resultat pr. ansat, hvor indtjeningen udgør 78 t.kr. pr. ansat i 2020, hvilket også er det laveste af alle regionerne og betydeligt under den gennemsnitlige indtjening. I Region Hovedstaden udgjorde indtjeningen 97 t.kr. pr. ansat.

Bestil benchmark

Vil du have et billede af, hvordan din virksomhed klarer sig sammenlignet med andre virksomheder af samme størrelse i branchen? Bestil en benchmarkrapport her, så sammenligner Deloittes eksperter blandt andet afkast af investeret kapital, overskudgrad, primært resultat pr. ansat og soliditetsgrad på tværs af branchen.

Share this story